Dowolny znacznik

System znakowania elementów może być realizowany za pomocą asystenta znakowania. To szybkie i wydajnie narzędzie dedykowane dla konstrukcji ścian, stropów oraz dachów. Znaczniki można wykonać między dowolnymi elementami, które się „przecinają”, czyli nie są równoległe.

Dowolny znacznik

Funkcja dowolny znacznik 3 narzędzia – 03 znaczniki – 2 dowolny znacznik jest dostępna w module D-CAM. Funkcja umożliwia wykonanie znacznika na dowolnie wybranych elementach będących ze sobą w „kontakcie”. Kontakt nie musi być bezpośredni. Użytkownik może kontrolować następujące opcje:

 • strona elementu generująca znacznik – dotyczy elementu tworzącego znacznik oraz strony odniesienia, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za tworzenie znacznika; prawidłowy wybór strony odniesienia jest gwarantem utworzenia znacznika
 • orientacja znaczników – posiada dwie opcje: prostopadle oraz rzeczywiste i jest dedykowana dla elementów ustawionych nieprostopadle względem siebie
  • prostopadle – generuje znacznik prostopadły do elementu w punktach przecięcia krawędzi elementów
  • rzeczywiste – generuje znaczniki na podstawie rzeczywistego ustawienia elementów
 • ilość znaczników – elementy nieprostopadle – to opcja powiązana z poprzednią, czyli orientacją znaczników dla elementów nieprostopadłych
  • 2 – znaczniki w ilości dwóch w skrajnych punktach przecięcia elementów
  • 4 – znaczniki w ilości czterech we wszystkich punktach przecięcia krawędzi elementów
 • max odległość elementów (A): – opcja określa maksymalną odległość między elementami, generującym oraz otrzymującym znacznik

Przykłady

Znacznik wykonany przez początek belki /strona A/, brak tolerancji odległości.
Parametry położenia znacznika belki na podciągu. Położenia znacznika belki na podciągu.
Znacznik wykonany przez początek belki /strona A/, tolerancja odległości 10cm .
Parametry położenia znacznika belki na podciągu. Parametry położenia znacznika belki na podciągu.
Znacznik wykonany przez dół belki /strona C/, tolerancja odległości 10cm .  
Parametry położenia znacznika belki na podciągu. Parametry położenia znacznika belki na podciągu.

Comments are closed.