Asystent znakowania

Znacznik

W systemie Dietrich’s, pod pojęciem znacznik rozumiemy linię na jednej z powierzchni elementu przebiegającą w ściśle określonym miejscu i pod ściśle określonym kątem. Jej położenie warunkowane jest przez drugi element leżący w bezpośrednim sąsiedztwie. Znaczniki mają charakter obróbki na elemencie. Jednak obróbka ta nie narusza w żaden sposób struktury drewna.

Zastosowanie

Znaczniki pozwalają na trasowanie miejsc styku elementów. Eliminuje to konieczność rozmierzania położenia belek w ich właściwej pozycji podczas montażu. Klasycznym przykładem jego zastosowania jest trasowanie położenia krokwi na murłacie:

murłataFakt, iż znacznik jest obróbką pozwala na przygotowanie rysunkowej dokumentacji wykonawczej elementów z naniesioną pozycją znacznika:

murłata - rysPonadto, zapisany w pliku maszynowym pozwala na wykonanie takiej operacji podczas obróbki belki na centrach ciesielskich:

murłata - maszynaAsystent znakowania

Za przypisywanie znaczników do elementów odpowiada narzędzie o nazwie 6 obróbki – 9 znaczniki – 1 asystent znakowania. Funkcja ta jest automatycznie otwierana przez system w momencie tworzenia dokumentacji wykonawczej. Ma to na celu przypomnienie użytkownikowi o takiej możliwości jeszcze przed posortowaniem konstrukcji gdyż przypisanie znacznika ma wpływ na numer sortowania elementu.

Wskazówka:
Jeśli nie chcemy, by system przypominał nam o tej możliwości przy tworzeniu każdego rysunku czy pliku CNC wystarczy w otwartym asystencie zaznaczyć odpowiednią opcję:

 automatyczne uruchamianie

Mamy wpływ na to czy znacznik wykonywany jest zawsze prostopadle do elementu czy jego układ odpowiada rzeczywistemu przebiegowi belki tworzącej:

dopasowanie znacznika
prostopadłe rzeczywisty

Dolna część asystenta zawiera opcje tworzenia znaczników w różnych częściach konstrukcji – ścian, stropów oraz na elementach więźby dachowej. Poszczególne przyciski odpowiadają za ustawienia konkretnych grup elementów tworzących znaczniki na elementach sąsiednich. Np. przycisk krokiew pozwala na określenia sposobu tworzenia znacznika w połączeniach krokwi z płatwiami, krokwiami narożnymi/koszowymi czy wymianami.

AZ krokwie

Pozwala to na pełną kontrolę znakowanych elementów.

Uwaga:
Każdorazowe wykonanie automatycznego znakowania powoduje usunięcie poprzednich znaczników i przypisanie ich na nowo, według nowych kryteriów. Znaczniki dodane w sposób ręczny przez użytkownika nie podlegają przeliczeniu.

 

Comments are closed.