Kulawka skośna

Kulawki narożne

Jednym z bardziej problematycznych miejsc długiego okapu jest naroże dachu. Kulawki rozkładane w kierunku naroża mają coraz mniejszą długość, a więc i punkty ich podparcia (na murłacie i krokwi narożnej) są coraz bliżej siebie. To niekorzystny układ z punktu widzenia obciążeń przenoszonych przez okap. Rozstaw krokwi na połaci może w pewnym momencie wymusić umieszczenie kulawki narożnej bez podparcia na murłacie.

okapW takim przypadku kulawka ma tylko jeden punkt podparcia i niejako „wisi w powietrzu”. Rozwiązaniem tej sytuacji może być zastosowanie solidnej deski czołowej. Uzyskujemy w ten sposób podparcie drugiego końca kulawki. Jednak przy zastosowaniu ciężkiego pokrycia dachu np. dachówki ceramicznej rozwiązanie to może okazać się niewystarczające.

Krokiew ukośna

By mieć pewność solidnego podparcia łat dachowych w okapie można zastosować w tym miejscu elementy o nazwie 5 konstrukcja – 5 krokwie – 3 ukośne krokwie.

definicja krokwi ukośnejDo wyboru mamy trzy pozycje krokwi ukośnej. Dwie pierwsze opcje wymagają dodatkowych obróbek wzdłużnych na krokwi w postaci fazowań jednak pozwalają zachować pionową orientację krokwi – taką jak pozostałe krokwie na połaci. Trzecia opcja pozwala zachować prostokątny kształt krokwi.

pozycjaUwaga
Wybór orientacji krokwi rzutuje bezpośrednio na kształt zaciosu wykonanego na podparciu płatwią, a co za tym idzie możliwość jego wykonania na niektórych centrach obróbczych!

Wysokość krokwi może być regulowana poprzez podanie konkretnej wartości liczbowej – wysokości materiału bądź dopasowana do wysokości krokwi na połaci. Istotną kwestią jest sposób pozycjonowania krokwi. Do wyboru mamy trzy możliwości:

  • || linia – krokiew zorientowana równolegle do linii wskazanej przez użytkownika i wstawiona w dowolnym punkcie połaci
  • _|_ linia – krokiew zorientowana prostopadle do linii wskazanej przez użytkownika i wstawiona w dowolnym punkcie połaci
  • 2 punkty – krokiew zorientowana równolegle do linii wskazanej przez użytkownika. Linia ta wyznaczona jest poprzez podanie dwóch dowolnych punktów. Miejsce wstawienia krokwi jest bezpośrednio w miejscu wskazania punktów.

Pozycjonowanie kulawki ukośnej

W celu wprowadzenia kulawki ukośnej w narożu dachu najwygodniej jest orientować krokiew poprzez podanie 2 punktów. Dodatkowo operacje można ułatwić sobie stosując punkty pomocnicze.

pozycjonowanie krokwi ukośnejWprowadzając krokiew mamy możliwość określenia jej długości. Przycisk pełna dług dopasuje długość elementu do zakresu połaci. Przycisk ograniczona dług wstawia krokiew o długości równej odległości między podanymi przez użytkownika punktami. Trzecia opcja między 2-ma pkt pozawala rozłożyć kilka krokwi w zadanym rozstawie między wskazanymi punktami na połaci. Przycisk anuluj przerywa proces wstawiania elementu.

Taki układ krokwi stanowi solidne podparcie dla łat pokrycia dachowego.

podparcie łat

Comments are closed.