Deska czołowa

Deska czołowa jest często stosowanym elementem w rozwiązaniach technicznych okapu. Do jej wykonania wykorzystywana jest deska o grubości około 3-4cm. Deska jest mocowana bezpośrednio do czoła krokwi. Zwykle krokwie otrzymują zakończenie w postaci jednego pionowego lub dwóch cięć: pionowego oraz poziomego. Deska czołowa jest dużym ułatwieniem dla dekarza. Po wykonaniu niezbędnego pasa podrynnowego na desce czołowej (okucie deski blachą), możliwy jest montaż doczołowych haków rynnowych.

Płatwie jako deski czołowe

W systemie Dietrich’s nie występuję specjalna funkcja dedykowana wstawianiu deski czołowej. Dlatego do tego celu zależy wykorzystać inne dostępne możliwości. Świetnie do tego celu nadają się takie elementy jak 5 konstrukcja – 3 płatwie – 2 płatwie.

022

Definicję deski czołowej rozpoczynamy od zmiany przeznaczenia elementu. Aby element opisać prawidłowo wprowadzany własny opis – deska czołowa. Poprzedni wpis w tym polu jest generowany na podstawie pola elem typ, lecz można go modyfikować według własnych potrzeb. W kolejnym kroku definiujemy wymiary deski czołowej: jej wysokość oraz szerokość.

0033

Położenie deski czołowej zostanie określone za pomocą parametrów rzędna górnej krawędzi płatwi (O) oraz odległości w planie (G). Wartość (O), czyli wysokość górnej krawędzi krokwi w okapie, należy pomierzyć (model należy ustawić w widoku aksonometrycznym). Aby ułatwi lokalizację elementu w planie jako linię bazową dla ustalenia położenia wybieramy okap; standardowo jest to kontur dachu. Wartość przesunięcia (G) należy przyjąć równą zero jeśli zostało wybrane ustawienie elementu jako 3-tył góra.

004

Pozostałe opcje takie jak połączania z płatwiami lub krokwiami są nie istotne i można je zaniedbać.

Comments are closed.