Deska zamykająca

Deska zamykająca to bardzo funkcjonalny element pomocniczy, stosowany w konstrukcji dachu. Deska zamykająca ulokowana jest zwykle na murłacie, między dwoma sąsiadującymi ze sobą krokwiami. Wymiary deski zamykającej są dopasowane do wysokości oraz rozstawu krokwi. Jej zadaniem jest zamkniecie strefy między krokwiowej i wprowadzenie przegrody między otoczeniem, a wewnętrzną częścią budynku.
Deska zamykająca ułatwia prowadzenie dalszych prac budowlanych. Instalacja zarówno izolacji między krokwiowej jak i izolacji zewnętrznej (elewacja) jest mocno ułatwiona i co najważniejsze bezpieczna.

Ustawienia

Deskę zamykająca można ustawić w czterech różnych położeniach. Sposób ustawienia deski kontroluje parametr kąt pochylenia (W).

 

DZ_006

Dostępne są trzy standardowe opcje ustawienia deski względem połaci dachu:

  • pionowo
  • prostopadle
  • poziomo

Czwarta opcja wartość umożliwia ustawienie deski pod dowolnym kątem. Podany kąt liczony jest od poziomego ustawienia deski.

DZ_004

Wymiary

Wymiar deski zamykającej są bardzo istotne. Grubość deski podawana jest bezpośrednio za pomocą opcji szerokość deski (D). Parametr wysokości deski jest nieco bardziej złożony. Do dyspozycji są trzy opcje:

  • wg GK krokwi
  • wg GK płatwi
  • wartość

Wybór ostatniej z opcji daje możliwość bezpośredniego określenia wysokości deski zamykającej. Wybór tego wariantu wymaga od użytkownika uprzedniego określenia takiej wysokości.

DZ_005

Wybór drugiej opcji wg GK płatwi umożliwia obliczenie wymaganej wysokości deski przez program. Przyjmuje on, że dolna krawędź deski opiera się na górnej krawędzi (GK) płatwi. Wysokość jest kontrolowana przez odległość od górnej krawędzi krokwi, opcja – odległość od GK deski do GK krokwi (O). Ustawienie wartości na zero spowoduje automatyczne dopasowanie deski do górnej krawędzi krokwi.

DZ_002
Pierwsza opcja wg GK krokwi podobnie jak poprzednia umożliwia wyznaczenie wysokości bazując na wzajemnym ustawieniu elementów. Tym razem górna krawędź deski jest ustawiona równo z górną krawędzią krokwi. Kontrolujemy położenie dolnej krawędzi deski za pomocą opcji odległość od DK deski do GK krokwi (R). Wartość jest mierzona prostopadle do płaszczyzny połaci dachu.

DZ_003

Mocowanie do krokwi

Optymalnym sposobem osadzenie deski zamykającej jest wykonanie specjalnych bruzd w krokwiach. Deska zamykająca jest w nie wsuwana i nie są wymagane żadne dodatkowe łączniki. Aby nie osłabiać przekroju krokwi stosuje się rozwiązanie polegające na doczołowym połączeniu desek z krokwiami. W takim przypadki konieczne jest zastosowanie pomocniczych łat mocowanych do krokwi, od wewnętrznej lub zewnętrznej strony deski.

DZ_001

Przekrój

Deska zamykająca może mieć dwa typu przekroju poprzecznego: prostokątny lub trapezowy. Pierwsze rozwiązanie można uzyskać bazując na przedniej krawędzi deski zamykającej, czyli opcji położenie przód. W takim przypadku maksymalna wysokość deski jest określona dla przedniej krawędzi, więc i przekrój będzie prostokątny.

DZ_007
Jeśli zależy nam na dopasowaniu deski do górnej krawędzi krokwi i uzyskaniu ścięcia deski należy wybrać opcję położenie – tył. W takim przypadku wysokość deski zamykającej jest określona dla tylnej krawędzi deski. Przednia krawędź musi zostać obniżona i dopasowana do połaci dachu. Parametr odległość od linii odniesienia A pozwala na korektę położenia deski względem linii bazowej określanej przez użytkownika.

Comments are closed.