Pomiary modelu konstrukcji

Płaszczyzny – układy współrzędnych

Program Dietrich’s podzielony jest na moduły odpowiadające poszczególnym częściom budynku. W celu ułatwienia prac projektowych część z tych modułów wykorzystuje jednopłaszczyznowe powierzchnie 2D do tworzenia przestrzenni roboczej. Pomiary wykonywane w poszczególnych modułach wykorzystują lokalny (właściwy dla danej płaszczyzny) układ współrzędnych.

moduł układ współrzędnych
dimogrun ściana XoY
dimowako konstrukcja ściany XoZ
dimodefe strop XoY
dimodeko konstrukcja stropu XoY
dimodaus dach XoY lub XoYoZ
dimodatr konstrukcja dachu XoY lub XoYoZ
dimobind wiązar XoZ
dimofrko D-CAM XoYoZ

W modułach dachowych praca oraz tryb pomiarowy domyślnie ustawiony jest na płaszczyznę 2D-XoY. Zmiana widoku konstrukcji na 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 1 dowolny uaktywnia trzecią oś Z pozwalając na pracę oraz pomiar w 3D.
Pracując na utworzonych przez siebie przekrojach budynku również korzystamy z lokalnie utworzonego układu współrzędnych XoY. W takiej płaszczyźnie też wykonujemy pomiary.

Funkcje pomiarowe

W zależności od wyżej niewymienionych trybów pracy 2D/3D mamy do dyspozycji następujące rodzaje pomiarów (środkowy przycisk myszy):

pkt-pkt – odległość między dwoma wskazanymi punktami pkt-pkt
linia – długość wskazanej linii/krawędzi linia
linia-linia – odległość między dwoma równoległymi liniami linia-linia
pkt-linia – najkrótsza odległość między wskazanym punktem a wybraną linią pkt-linia
Kąt płaszczyzna-płaszczyzna – kąt między dwoma dowolnie położonymi płaszczyznami  płasz-płasz
Kąt prosta-płaszczyzna – kąt między dowolnie określoną płaszczyzną a wskazaną prostą.  pros-płasz
Kąt pros,-pros./płasz. – kąt między dwoma liniami rzutowanymi na wcześniej zdefiniowaną płaszczyznę  pros-pros

Wyniki pomiaru

Wyniki pomiarów przedstawiane są w formie okna z podanymi wartościami. Niektóre funkcje pomiarowe zawierają dodatkowe informacje o pomiarze, a niektóre podają tylko konkretną mierzoną wartość.

 przyciski

Przycisk kopia na w dolnej części okna pozwala skopiować zaznaczony wymiar do schowka. Dzięki temu można daną wartość w dowolnym momęcie wkleić we właściwe miejsce w programie. Przyciskiem pomiar możemy dokonać ponownego pomiaru w tym samym trybie. Przycisk anuluj kończy proces pomiaru.

Najbardziej rozbudowane okno z wynikami pomiaru zawierają tryby pomiaru odległości pkt-pkt i linia. Rzeczywista odległość między punktem początkowym a punktem końcowym pomiaru podana jest w środkowej części okna.

pomiar1

Górna część okna zawiera informacje na temat współrzędnych punktów pomiaru w lokalnym układzie współrzędnych.

pomiar2

Środkowa część okna zawiera informacje o odległościach między punktami w głównych osiach układu oraz odległości między punktami rzutowane na główne płaszczyzny X-Y, X-Z, Y-Z.

pomiar3 pomiar4

Kolejna sekcja okna zawiera informacje o kątach nachylenia rzutu danej odległości na jedna z płaszczyzn do jednej z głównych osi układu współrzędnych oraz kąt nachylenia prostej (będącej mierzoną odległością) do jednej z płaszczyzn.

 pomiar5

Wskazówka
W każdym oknie z wartościami możemy ustawić dokładność pomiarów podając wyświetlaną liczbę miejsc po przecinku.

Comments are closed.