System etykietowania elementów na rysunkach

Sortowanie konstrukcji

Nadawanie etykiet elementom konstrukcji wiąże się z koniecznością jej posortowania. System przypomni nam o tym za każdym razem gdy będziemy chcieli stworzyć dokumentacje budynku a konstrukcja będzie tego wymagała. Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule System sortowania elementów.

Uruchamianie systemu etykietowania

Tworzenie rysunków montażowych zawierających widoki konstrukcji takich jak konstrukcja ściany, rzut więźby czy stropu wiąże się z koniecznością identyfikacji poszczególnych belek. Na każdym z takich rysunków możemy wyświetlić numer identyfikacyjny (NrS) poszczególnych elementów, lecz nie tylko. Aby to zrobić należy w definicji poszczególnych rysunków odszukać pole odpowiedzialne za nadawanie etykiety.

rysunek rzut więźby

W powyższym przykładzie system nadawania etykiet znajduje się w kilku miejscach dając nam kontrole nad tym, które części konstrukcji będą znakowane na rysunku i w jaki sposób. Wybieramy z listy jeden ze sposobów etykietowania. Aby zobaczyć jakie informacje zawiera dany styl etykiety lub stworzyć i zapisać własne ustawienia należy kliknąć ikonkę z prawej strony pola wyboru rodzaju etykiety.

system etykietowania elementów edycja

Informacje na etykiecie

Etykieta elementu wyświetlana na rysunku może zawierać informacje o:

przeznaczenie elementu – wyświetla opis przeznaczania nadawany elementom podczas wstawiania etykieta 1
przekrój – podaje wymiary przekroju belki w określonych jednostkach
masa – podaje masę elementu w określonych jednostkach. Informacja pobierana jest z bazy materiałowej
kubatura – podaje objętość danej belki w określonych jednostkach
symbol numeracji – pokazuje przedrostek przed jedną z wybranych wartości pozwalając na identyfikacje wyświetlanej liczby  oznaczenie elementu
materiał – podaje na etykiecie informacje o elemencie z bazy materiałowej materiał
długość elementu – podaje wartość długości elementu w określonych jednostkach według dostępnych opcji  

oznaczenie elementu – wyświetla jeden z dostępnych numerów identyfikacyjnych:

  • NrS – numer sortowania
  • NrD – numer na liście z drewnem
  • obliczenia-nr obiektu – numer obiektu do obliczeń statycnych, w którym występuje dany element
oznaczenie-elementu

poziom elementów – pokazuje wybrany poziom umiejscowienia elementu wg lokalnego układu współrzędnych:

  • DK – dolna krawędź
  • GK – górna krawędź
 poziom
ustawienie etykiety – pozwala wybrać pozycję etykiety względem długości elementu  ustawienie etykiety
przesunięcie etykiety – korekta pozycji etykiety o określoną przez użytkownika wartość (wg ustawionych w modelu jednostek m/cm/mm). Wartość dodatnia przesuwa etykietę w prawo, wartość z minusem – w lewo.  przesunięcie etykiety
położenie etykiety – umiejscowienie etykiety na elemencie lub poza jego obrysem (powyżej elementu)  położenie etykiety
typ etykiety – wybór między zwykłym tekstem etykiety a tekstem wyposażonym w linie wskazującą (odnośnikiem)  typ etykiety

Wskazówki
Wybierając typ etykiety – odnośnik należy pamiętać, że linia oraz tekst znajdują się w tym samym punkcie. Ręczne przesunięcie etykiety na rysunku spowoduje pojawienie się linii wskazującej. Zapisując lub eksportując nasz rysunek do formatu DXF należy zwrócić uwagę by typ odnośnika był ustawiony na tekst. Unikniemy w ten sposób problemów z wyświetlaniem etykiet w innych programach CAD.
Wygląd tekstu naszej etykiety (wielkość, czcionka…) zależy bezpośrednio od stylu tekstu ustawionego dla danego rysunku. Natomiast dokładność i jednostka liczb wyświetlanych w etykiecie zależą od systemu jednostek przyjętego w danym rysunku

wskazówki

Comments are closed.