Definicja ustawień użytkownika

Tworzenie własnych ustawień

Kluczowe funkcje programu posiadają opcję zapisu ustawień użytkownika. W górnej części okna dialogowego znajduje się sekcja odpowiedzialna za definicję ustawień użytkownika.

Okno definicji parametrów połączenia na czop

Sekcja ta składa się rozwijanej listy (1), ikon: zapisz bieżące ustawienia (2), zarządzanie ustawieniami (3) oraz anuluj redukcje (4).
Rozwijana lista umożliwia wybór gotowych predefiniowalnych ustawień lub wybór opcji brak parametrów. Użytkownik tworząc własne ustawienia może wykorzystać już istniejące ustawienia modyfikując je lub wykorzystać opcję brak parametrów i wszystkie dane wprowadzić samodzielnie.

Lista zdefiniowanych ustawień

Wprowadzone ustawienia użytkownik może zapisać. Aby to zrobić musi wybrać ikonę nr 2 rys nr 1. W efekcie na ekranie pojawi się okno nazwa ustawień, które umożliwia wprowadzanie nowej niepowtarzalnej nazwy ustawień i utworzenie nowego ustawienia.

Okno definicji nowej nazwy ustawień

Pozostawienie starej nazwy ustawień spowoduje wyświetlenie informacji o możliwości nadpisania starych ustawień.

Optymalizacja ustawień użytkownika – redukcja parametrów

Posiadanie dużej ilości parametrów to duża zaleta. Dzięki nim można kontrolować wiele czynników. W niektórych sytuacja ta zaleta staje się jednak wadą. Użytkownik musi sprawdzić wiele danych, odszukać istotne parametry a pominąć nieważne. Aby ułatwić to zadanie użytkownik na etapie definicji własnych ustawień może ograniczyć ilość istotnych parametrów, redukując zbędne. Okno nazwa ustawień posiada przycisk redukcja opcji. Jego wybór spowoduje ponowne pojawienie się na ekranie okna z definicją parametrów funkcji, lecz tym razem nie można edytować wartości zmiennych. Pola ze zmiennymi posiadają błękitny kolor. Postawienie kursora w dowolnym polu spowoduje zmianę koloru z błękitnego na różowy. To oznacza, że wybrany parametr zostanie ukryty i nie będzie widoczny w ustawieniu użytkownika.

Okno redukcji dostępnych opcji

Wprowadzone redukcje w dostępności opcji nie mają charakteru stałego. Jeśli zachodzi taka potrzeba użytkownik może odblokować ukryte opcje. Do tego celu służy ikona anuluj redukcje nr 4 rys nr 1.

Więcej informacji na temat ustawień użytkownika znajdą państwo w artykułach Zarządzanie ustawieniami użytkownika oraz Transfer profilu ustawień użytkownika

Comments are closed.