Znakowanie konstrukcji dachu

Więźba dachowa to skomplikowany układ belek. Każda z nich posiada ściśle określone miejsce w strukturze dachu. Wykonanie znaczników w kluczowych węzłach konstrukcyjnych więźby zwiększa szybkość i precyzję montażu całej konstrukcji.

Krokwie

Krokwie są najliczniejszymi elementami w strukturze więźby dachowej. Ta część asystenta odpowiada za tworzenie znaczników na różnego typu elementach właśnie przez krokwie. Górna sekcja okna odpowiada za pozycje znacznika tworzonego przez kulawki na elementach typu krokiew narożna/koszowa czy deska koszowa:

1System może oznaczyć również pozycje wymianów lub krokwi ukośnych na podpierających je krokwiach:

2Kluczową sprawą jest wytrasowanie rozstawu krokwi na podporach. Znaczniki powinniśmy wykonać na murłacie, płatwiach pośrednich oraz kalenicowych. Do wyboru mamy dwie pozycję znacznika:

3Płatwie

W tej części znajdują się ustawienia pozycji znaczników tworzonych przez płatwie na sąsiednich elementach. Pierwsza sekcja od góry to znacznik organizacyjny. Służy on poprawnemu orientowaniu płatwi składających się z kilku segmentów. Zapobiega to przypadkowej zamianie początku belki z jej końcem.
Możliwe jest również zaznaczenie krawędzi ściany na dowolnej stronie płatwi:

4Płatew do płatwi to sekcja pozwalająca oznaczyć miejsce styku tych belek:

5Kleszcze

Zakładka kleszcze pozwala kontrolować znaczniki pozostawiane przez ten typ elementu na sąsiadujących belkach. Można tu wykreślić położenie najważniejszych połączeń kleszczy – z krokwią oraz płatwią:

6Wzajemne relacje kleszczy również mogą być zaznaczone. Sprawdza się to w przypadku obudowy kominów:

7

Comments are closed.