Przejrzyste rysunki ścian

Często zdarza się, że rysunek konstrukcji ściany szkieletowej budzi wątpliwości przy interpretacji. Na pierwszy rzut oka ciężko stwierdzić czy w danym polu znajduje się element drewniany czy jest to pustka w szkielecie. W prosty sposób możemy rozwiać te wątpliwości.

Przykładowa ściana

Dla przykładu posłużymy się ścianą składającą się z warstw:

Schemat konstrukcji ściany

W module konstrukcja ścian tworzymy (1 plik – 01 rysunki – 6) rysunek konstrukcji ściany dla warstwy 0:

rysunek konstrukcji ściany

Cieniowanie elementów konstrukcji

Każdy z elementów znajdujący się w bazie danych posiada przypisany kolor wypełnienia. Możemy wykorzystać ten fakt i nanieść go na rysunek 2D. Do każdego rodzaju rysunku ściany możemy przypisać indywidualny sposób prezentacji wypełnienia/kreskowania.

przypisywanie kreskowania

W opisywanym przykładzie tworzymy rysunek pojedynczej warstwy 0 dlatego w polu kreskowanie/wypełnienie – warstwy wybieramy nowe ustawienia.

wypełnienie warstwy 0

Wpisujemy numer właściwej warstwy i wybieramy sposób prezentacji w widoku – wypełnienie. Mamy cztery pola o nazwie warstwy do których możemy przypisać różne ustawienia. Dotyczyć będą one tylko elementów wstawionych w wybranych przez nas warstwach.

rysunek konstrukcji z wypełnieniem

Kreskowanie przekroju ściany

Dodanie przekroju ściany w znaczny osób ułatwia interpretacje rysunku. Dla elementów przekroju również możemy przypisać indywidualne ustawienia – pole kreskowanie/wypełnienie – przekroje ścian.

wypełnienie i krekowanie przekroi

W górnym polu kreskowanie – przekroje ściany zaznaczamy by wszystkie warstwy przekroju ściany posiadały wypełnienie kolorem oraz kreskowanie. System pobierze informacje z definicji typu ściany z materiałów przypisanych do poszczególnych warstw. W bazie materiałowej należy sprawdzić czy posiadają one przypisany odpowiedni rodzaj kreskowania. Opcja umieszczona poniżej kreskowanie – ściany pozwala zakreskować lub wypełnić kolorem całą bryłę ściany bez uwzględniania warstw. Jest to możliwe gdy definicja danej ściany zawiera przypisany kolor wypełnienia lub rodzaj kreskowania. Następnie w polu warstwa wpisujemy interesujące nas numery i wybieramy sposób prezentacji w przekroju – wypełnienie. Opcja ta zacieniuje odpowiednim kolorem tylko elementy z danych warstw (belki płyty, okucia itp.).

rysunek ściany z zakreskowanymi przekrojami

Uwaga
Należy zwrócić uwagę na położenie przekroi poziomych i pionowych ściany. Jeżeli np. poziomy przekrój warstwy 0 wypełniony jest jednolitym kolorem to może oznaczać, że przekrój zdefiniowany jest np. na wysokości podwaliny. Należy dobrać odpowiednie położenie przekroi w zależności od tego co chcemy pokazać.

 

Comments are closed.