Automatyczne kreskowanie rysunków

Czytelna dokumentacja rysunkowa to nie tylko minimalizacja błędów odczytu czy skrócony czas produkcji. To również wizerunek firmy. Automatyczne kreskowanie i cieniowanie elementów rysunkowych znacznie poprawia wygląd dokumentacji przy minimalnym nakładzie pracy.

System kreskowania dostępny jest w większości rysunków typu rzut, przekrój. Zawiera on następujące opcje:

  • warstwy dachu – kreskowanie lub/i wypełnienie otrzymują te widoczne warstwy dachu, które w typie dachu mają przypisany NrE (rodzaj materiału) oraz zaznaczone pole PL (wizualizacja). Wzór kreskowania i kolor wypełnienia pochodzą z ustawień materiału w bazie materiałowej.
  • warstwy stropu – kreskowanie lub/i wypełnienie otrzymują te widoczne warstwy stropu, które w typie stropu mają przypisany NrE (rodzaj materiału) oraz zaznaczone pole PL (wizualizacja). Wzór kreskowania i kolor wypełnienia pochodzą z ustawień materiału w bazie materiałowej.
  • warstwy ściany – kreskowanie lub/i wypełnienie otrzymują te widoczne warstwy ściany, które w typie ściany mają przypisany NrE (rodzaj materiału). Warstwy ścian są widoczne tylko na przekrojach. Wzór kreskowania i kolor wypełnienia pochodzą z ustawień materiału w bazie materiałowej.
  • ściany – kreskowanie lub/i wypełnienie otrzymują widoczne płaszczyzny tych ścian, które w typie ściany mają określony wzór kreskowania i kolor wypełnienia.
  • elementy warstw (2/-1/…, brak=wszystkie) – kreskowanie lub/i wypełnienie otrzymują płaszczyzny widocznych elementów (belek, płyt, kształtowników, itp.). Wzór kreskowania i kolor wypełnienia pochodzą z ustawień indywidualnych materiału zapisanych w info-element. Dostępne 4 pola pozwalają dowolnie skonfigurować rysunek.

Ponadto system kreskowania rozróżnia dwa rodzaje płaszczyzn na rysunkach:

  • przekroje – kreskowanie lub/i wypełnienie otrzymają te powierzchnie, które powstały na skutek przecięcia płaszczyzną przekroju
  • widoki – kreskowanie lub/i wypełnienie otrzymają wszystkie widoczne powierzchnie nie przecięte płaszczyzną przekroju
  przekroje widoki
warstwy dachu
warstwy stropu
warstwy ściany

ściany

elementy warstw (2/-1/…, brak=wszystkie)

Użytkownik może zastosować dwa rodzaje kreskowania: kreskowanie o określonym wzorze oraz wypełnienie o określonym kolorze. Te dwa systemy mogą łączyć się ze sobą – kreskowanie na tle wypełnienia. Informacje o wzorze i kolorze są zawarte w bazie materiałowej dla danego NrE (warstwy, elementy) lub ustawieniach typu ściany dla kreskowania ściany.

UWAGA:

Należy zwrócić uwagę czy używany przez nas rekord z bazy materiałowej (NrE) dla elementów lub warstwy zawiera w swoich ustawieniach zapisany wzór kreskowania i kolor.

UWAGA:

Kolory elementów mogą różnić się od tych zapisanych w bazie materiałowej. Wynika to z zastosowania dwóch systemów nadawania kolorów elementom w momencie ich wstawiania do modelu. Ustawienia te znajdują się w module D-CAM 1 plik – 7 ustawienia – 2 parametry-globalne. W sekcji dowolne znajduje się opcja kolory elementów wg:

  • typ elementu – kolor elementu jest zgodny z numerem przeznaczenia (np.: grupa 100 -> czerwony; 300 -> niebieski; itd.)
  • NrE – kolor elementu jest zgodny z zapisem w bazie materiałowej
  • typ elementu (kombibloki) – od wersji 21; kolory elementów pochodzących z Kombi-Bloków są nadawane wg kolorów grup przeznaczenia (np.: grupa 100 -> czerwony; 300 -> niebieski; itd.)

Comments are closed.