Typ ściany – definicja

W środowisku Dietrich’s 3D CAD/CAM pod pojęciem typ ściany, kryje się konstrukcja ściany, czyli układ warstw, jej cechy i przeznaczenie. Przy pomocy typu ściany rezerwujemy przestrzeń dla elementów ścian np. słupy, bale, płyty poszycia itp. Umożliwia to wizualną kontrolę konstrukcji ściany oraz przygotowanie kompletu informacji do przedmiaru. Uruchomienie komendy (2 budynek/wiązar – 2) Edytor typ ściany spowoduje wywołanie okna definicja typu ściany.

Okno definicji typu ściany

Rodzaj ściany

Górna sekcja okna pozwala określić:

 • rodzaj ściany – może to być zewnętrzna ściana budynku bądź przegroda wewnętrzną. Ściana lukarny jest specjalnym typem ściany zewnętrznej, której zarówno górna jak i dolna granica może być wyznaczona przez połacie dachu.
 • wyznaczanie granic pomieszczeń:
  • ściana – zdefiniowana ściana jest granicą przy wyznaczaniu pomieszczeń
  • ścianka instalacyjna – zdefiniowana ściana nie jest granicą przy wyznaczaniu pomieszczeń
  • granica –  zdefiniowana ściana nie zawiera warstw ani grubości. Jest jedynie sztuczną granicą dla pomieszczeń.
 • EnEv-typ przegrody – pozwala na określenie funkcji ściany potrzebny dla narzędzia pomieszczenia.

Granice pomieszczeń

Cechy ściany

 • szkielet-system – pozwala przypisać do ściany wybrany system automatycznego rozkładania konstrukcji szkieletowej
 • bal-system – pozwala przypisać do ściany wybrany system automatycznego rozkładania konstrukcji wieńcowej
 • tekstura – odpowiada za nadanie tekstury dla całej bryły ściany. Wybranie tekstury NOTEX spowoduje wyświetlanie jedynie krawędzi bryły.
 • wzór kreskowania – wybór sposobu prezentacji ściany na dokumentacji rysunkowej
 • kolor wypełnienia – wybór sposobu prezentacji przekroju ściany na dokumentacji rysunkowej
 • grubość ściany (D) – wartość sumowana automatycznie z grubości poszczególnych warstw. Ręczne wprowadzenie wartości spowoduje automatyczne dostosowanie grubości warstwy 0.
 • oś odniesienia (R) – wartość ustalana przez użytkownika. Określa położenie osi ściany pomocnej przy pozycjonowaniu ściany. Wartość 0 ustala położenie osi na froncie ściany. Dodatnie wartości przesuwają oś w kierunku wnętrza ściany, ujemne na zewnątrz.

Warstwy ściany

Jest to zasadnicza część definicji ściany. Kolumna NrE – nr elementu – pozwala na przypisanie cech materiałowych dla warstwy. Informacja ta ma charakter obliczeniowy – przedmiary, obliczenia cieplno-wilgotnosciowe. Druga  kolumna I/P/R – to zestaw pól wyboru określających funkcję warstwy i rodzaj pozyskanych informacji w przedmiarze:

 • I – przedmiar izolacji. Wybór pola spowoduje obliczenie zestawienia powierzchni oraz kubatury izolacji w wybranej warstwie w przedmiarze robót. Jeśli warstwa będzie zawierała elementy np. słupy, łaty, obliczenia zostaną wykonane z ich uwzględnieniem.
 • P – przedmiar powierzchni. Wybór pola spowoduje obliczenie i zestawienia powierzchni wybranej warstwy w przedmiarze robót.
 • R – rdzeń konstrukcji

Warstwy ściany

Kolumna grubość – określa grubość warstwy ściany. Ostatnia kolumna NrS – przypisuje numeracje warstwom ściany. Konwencja numeracji zakłada nadawanie dodatnich numerów warstw w kierunku wnętrza budynku oraz ujemnych na zewnątrz. Zwyczajowo warstwa 0 przypisywana jest konstrukcji ściany – słupy, bale. Przycisk obliczenia cieplno-wilgot pozwala ustalić właściwości przegrody.

Pozycjonowanie ściany

Najniższa sekcja okna określa sposób pozycjonowania ściany w modelu:

 • połączenie – pozwala określić czy sąsiednie, stykające się z sobą ściany mają być łączone automatycznie w narożniki/trójniki podczas rysowania. Użytkownik może również za każdym razem określać czy chce wygenerować połączenie czy nie. Opcja żadne nie zezwoli na automatyczne łączenie ścian.
 • pozycjonowanie – pozwala określić, którą z charakterystycznych linii ściany użytkownik będzie rysować kontur ścian budynku.
 • kierunek wstawiania – określa, w którą stronę ściana będzie zwrócona frontem.

Comments are closed.