Funkcje materiałowe – mosty wielofunkcyjne

Generowanie plików maszynowych na mosty wielofunkcyjne, to zadanie złożone. Spełnienie wymogów produkcyjnych stawia duże wymagania w zakresie możliwości technicznych postprocesora. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest przypisanie określonych czynności, operacji do cech materiałowych. Takie działanie może mieć zarówno charakter lokalny – zmiany dotyczą jedynie jednego elementu, jak również ogólny dla wielu elementów.

 

element specjalny – obszar zastrzeżony – opcja generuje obszary zastrzeżone – specjalne strefy ochronne, na podstawie wymiarów elementu specjalnego. Umożliwiają one ochronę narzędzi tnących oraz lokalne wyłączenie gwoździowania. W przypadku innego kształtu niż prostokątny, element jest wpisywany w prostokąt i taki kontur jest generowany. Wielkość obszaru zastrzeżonego można zwiększyć podając liczbę w polu wartość.

1. element specjalny – obszar zastrzeżony
płyty – kod materiału – opcja umożliwia przypisanie specjalnego kodu materiałowego określonego przez producenta maszyny. Kod podawany jest w polu wartość. Określa on na przykład: parametry posuwu i prędkości obrotowe obrabianych materiałów. Opcja wymagana płyty – kod materiału
element specjalny – generuj obróbki – opcja generowania obróbek za pomocą elementu specjalnego. Opcje nie precyzuje bezpośrednio typu narzędzia. Dobór narzędzia piła/frez jest określany przez inne opcje /2 parametry – 1 narzędzia/. Obróbka jest generowana na podstawie konturu elementu specjalnego. W przypadku innego kształtu niż prostokątny, element jest wpisywany w prostokąt i taki kontur jest generowany. Podanie liczby w polu wartość spowoduje zaokrąglenie narożników. Wartość podawana jest w [mm]. 3. element specjalny – generuj obróbki
element specjalny – moduł okienny/drzwiowy – specjalna opcja jedynie dla stacji zbijania szkieletu. Grupuje elementy konstrukcji szkieletu w obszarze elementu specjalnego tworząc moduł. Maszyna rozpoznaje moduł i zatrzymuje się aby operator podał wymagany moduł i wystartował maszynę element specjalny – moduł okienny/drzwiowy
płyta – rozstaw gwoździowania – opcja umożliwia kontrolę rozstawu łączników w ściegach gwoździowania dla całej płyty. Rozstaw łączników jest jednakowy i podawany jest w polu wartość. płyta – rozstaw gwoździowania
płyta/belka – ignoruj – opcja umożliwia wyłączenie zbędnych elementów w pliku płyta/belka – ignoruj
płyta/belka – element nieprodukcyjny – opcja dla elementów nietypowych, których obecność w pliku maszynowym jest niezbędna, ale nie są poddawane procesom produkcyjnym np. słupek stalowy w ścianie. płyta/belka – element nieprodukcyjny
element specjalny – transfer obróbek – opcja umożliwia transfer obróbek z elementu specjalnego do pliku maszynowego. Sam element specjalny, nosiciel jest pomijany element specjalny - transfer obróbek
płyta – transfer obróbek i płyty – opcja umożliwia transfer elementów wraz z obróbkami przypisanymi do niego: wiercenia, gniazda. płyta - transfer obróbek i płyty
element specjalny – generuj obróbki piłą – opcja cięcia za pomocą elementu specjalnego. Cięcia generowane są na podstawie konturu elementu specjalnego. W przypadku innego kształtu niż prostokątny, element jest wpisywany w prostokąt i taki kontur jest generowany. element specjalny – generuj obróbki piłą
element specjalny – generuj obróbki frezem – opcja frezowania za pomocą elementu specjalnego. Frezowania generowane są na podstawie konturu elementu specjalnego. W przypadku innego kształtu niż prostokątny, element jest wpisywany w prostokąt i taki kontur jest generowany. Frezowanie jest realizowanie tylko po konturze dla dużych powierzchni A>max /limit ustawiany na maszynie/ lub wybierany od środka /jak gniazdo/ dla małych powierzchni A<max. W polu wartość określany jest indeks dla frezu (wartości 1-9). element specjalny – generuj obróbki frezem
belka – transfer obróbek i belki – opcja umożliwia transfer elementów typu belka wraz z przypisanymi obróbkami: wiercenia, wycięcia np. frezowanie pod taśmy perforowane belka – transfer obróbek i belki
belka – rozstaw gwoździowania – opcja umożliwia lokalną kontrolę rozstawu łączników w ściegach gwoździowania wg belek. Rozstaw łączników jest jednakowy na belce i podawany jest w polu wartość. belka - rozstaw gwoździowania
płyta – brak gwoździowania – opcja umożliwia usunięcie gwoździowania z płyty płyta – brak gwoździowania
element specjalny – generuj 1x cięcie piłą – opcja generuje pojedyncze cięcie piłą wg osi elementu pomocniczego element specjalny – generuj 1x cięcie piłą
element specjalny – generuj 1x frezowanie – opcja generuje pojedyncze frezowanie wg osi elementu pomocniczego element specjalny – generuj 1x frezowanie
element specjalny – poligon (izolacja) – opcja umożliwiają generowanie specjalnych wieloboków na podstawie elementów specjalnych. Są one wykorzystywane w maszynach z funkcją wdmuchiwania izolacji (wanny). Na podstawie wieloboków maszyna identyfikuje miejsca wdmuchiwania oraz ilość aktywowanych dysz. element specjalny – poligon (izolacja)
element specjalny – znaczniki – opcja generuje znacznik na podstawie elementu pomocniczego. Położenia i długość znacznika określa oś elementu pomocniczego element specjalny – znaczniki
belka – rozstaw gwoździowania – warstwy (+) – opcja umożliwia kontrolę rozstawu łączników w ściegach gwoździowania wg belek dla warstw dodatnich panela. Rozstaw łączników jest jednakowy na belce i podawany jest w polu wartość. belka - rozstaw gwoździowania – warstwy (-/+)
belka – rozstaw gwoździowania – warstwy (-) – opcja umożliwia kontrolę rozstawu łączników w ściegach gwoździowania wg belek dla warstw ujemnych panela. Rozstaw łączników jest jednakowy na belce i podawany jest w polu wartość.
płyta – obszary zastrzeżone dla obróbek – opcja umożliwia transfer obszarów zastrzeżonych dopasowanych do obróbek wykonanych na elementach. Obróbki są pomijane i nie transferowane. Funkcja przydatna w przypadku zaawansowanej obróbki płyt /docinanie, wiercenie i frezowanie/ na innych maszynach, a następnie montowanych w ścianie. Wielkość obszaru zastrzeżonego można zwiększyć podając liczbę w polu wartość.
 
płyta –  obszary zastrzeżone dla obróbek
belka – brak gwoździowania – opcja umożliwia usunięcie gwoździowania z płyty wg belek belka - brak gwoździowania
płyta – obszary zastrzeżone dla obróbek i płyta – opcja umożliwia transfer obszarów zastrzeżonych dopasowanych do obróbek wykonanych na elementach oraz samych płyt. Obróbki są pomijane i nie transferowane. Funkcja przydatna w przypadku zaawansowanej obróbki płyt /docinanie, wiercenie i frezowanie/ na innych maszynach, a następnie montowanych w ścianie. Wielkość obszaru zastrzeżonego można zwiększyć podając liczbę w polu wartość.
 
płyta – obszary zastrzeżone dla obróbek i płyta

 

 

Comments are closed.