Zoom czyli powiększanie i pomniejszanie

Jedną z najczęściej używanych funkcji w każdym programie CAD jest zoom’owanie czyli powiększanie lub zmniejszanie modelu. Operacja jest niezbędna do efektywnej i dokładnej pracy z modelem. W trakcie pracy projektowej ilość takich działań jest bardzo duża. 

Żaden z programów Dietrich’s 3D CAD/CAM nie posiada specjalnych ikon ani funkcji związanych z powiększaniem i zmniejszaniem modelu. 

Scroll – kółeczko

Jedną z metod powiększania i zmniejszania modelu jest wykorzystanie scroll’a czyli kółeczka w myszce. Jest to metoda bardzo intuicyjna i wykorzystywana przez wiele programów. Współczesne myszki niemal wszystkie wyposażone są z kółeczko. Za pomocą obrotu kółkiem możemy powiększyć /przybliżyć się / lub zmniejszyć /oddalić się/ model. Standardowe ustawienia programu działają następująco:

  • obrót do siebie – przybliżanie modelu
  • obrót od siebie – oddalanie modelu

Myszka z kółkiem / scroll /

Program umożliwia zmianę tej zasady. Za pomocą komendy 1 plik -7 ustawienia – 2 parametry globalne

D-CAMD-CAM - Parametry globalne - powiększanie/zmniejszanie modelu

D-CADD-CAD - Parametry globalne - powiększanie/zmniejszanie modelu

profil dachu i DC-StatikDC-Statik - Parametry globalne - powiększanie/zmniejszanie modelu

Operacja jest interaktywna i współpracuje z dowolną wywołaną funkcją programu.

Zoom okno

Inną metodą powiększania jest wskazanie obszaru na ekranie, który ma zostać powiększony. W tym celu należy zaznaczyć prostokąt wskazując dwa punkty. Wyboru dokonujemy lewym przyciskiem myszy. Zaznaczony fragment zostanie dopasowany i wyświetlony na ekranie.

Powiększanie za pomocą okna - zoom okno Powiększanie za pomocą okna - zoom okno

Zmniejszenie modelu, powrót do pełnego widoku jest realizowany za pomocą prawego przycisku myszki. W zależności od skali przybliżenia, należy wielokrotnie użyć prawego przycisku myszki. Do skutku.

Zoom okno nie jest interaktywny. Nie można wykonać go w trakcie działania funkcji.

Comments are closed.