Opis łuków za pomocą wieloboku

System Dietrich’s 3D CAD/CAM wykorzystuje uproszczony zapis dla krzywoliniowych krawędzi elementów 3D. Mechanizm opiera się na aproksymacji, czyli opisie odcinka krzywoliniowego za pomocą odcinków prostych. Przyjęta metoda umożliwia bardziej ekonomiczną i efektywną prezentację modeli dla dostępnej mocy obliczeniowej komputera.

Dokładność kontra wydajność

Łuki oraz koła można opisywać za pomocą wieloboków. Minimalna ilość to cztery wierzchołki dla koła. Im więcej wierzchołków wieloboku tym opis koła jest dokładniejszy. Dla elementów 3D o krawędziach krzywoliniowych duża ilość segmentów generuje dużą ilość powierzchni. Konsekwencją tego faktu jest większe obciążenie dla komputera i mniejsza wydajność modelu.

Opis koła wielobokiem

Kontrola

Program umożliwia kontrolę jakości wyświetlania lub generowania elementów krzywoliniowych. Parametry zapisane są w pliku segment.vor. Jest on umieszczony w folderze …\DIETRICHSxx\WINVOR\POL. Jest to plik tekstowy, który można edytować za pomocą dowolnego edytora tekstowego. Plik składa się z trzech sekcji:

  • [Import_Linien_DXF] – odpowiada za opis elementów geometrycznych: koła oraz łuki, przy generowaniu elementów 3D za pomocą funkcji 2 edycja – 3 wyciągnij profil. Zmiana parametrów nie wpływa na istniejące obiekty lecz na nowo tworzone!
  • [Bohrung] – odpowiada za prezentację otworów wykonywanych za pomocą obróbki wiercenie. Zmiana parametrów wpływa na prezentację wszystkich wierceń – istniejących oraz nowo powstałych!
  • [KonturKreisbogen] – odpowiada za opis elementów geometrycznych: koła oraz łuki obecnych w plikach maszynowych

Poniżej nazwy sekcji znajdują się dwie kolumny z liczbami. Pierwsza wartość odpowiada za minimalny promień łuku lub koła. Druga wartość określa ilość segmentów opisujących pełne koło /360 stopni/. W przypadku łuku ilość segmentów jest proporcjonalna do wartości kąta łuku. Minimalna ilość segmentów to 4.

Comments are closed.