Obróbka konturów na moście wielofunkcyjnym

Kontury

Wygenerowanie odpowiednich dyspozycji dla mostu wielofunkcyjnego wymaga odpowiednich ustawień w programie D-MAS. Informacje o kształcie prefabrykatu są przekazywane z modelu do postprocesora na dwa sposoby poleceniem CNC-panele (1-02-3) z dowolnego modułu konstrukcyjnego:

wg konstrukcji:
obrys tworzony na podstawie konturów warstw
wg płytowania:
obrys tworzony na podstawie kształtu elementów. Należy zaznaczyć odpowiednie warstwy w polu “A” – brak spowoduje przyjęcie metody „wg konstrukcji„. Opcjonalnie można podać wielkość szczelin między płytami. Przerwania ciągłości konturu równe lub poniżej tej wartości będą ignorowane

Ścieżki cięcia

Obróbka konturów wewnętrznych oraz zewnętrznych prefabrykatu narzędziami skrawającymi możliwa jest po spełnieniu 4 warunków w środowisku D-MAS:

  1. podstawowy warunek: obróbka konturu powstanie jeśli w oknie “pozostałe” (2-6) zaznaczona będzie opcja “obróbka wewnętrznego/zewnętrznego konturu
  2. drugi warunek to określenie, które typy linii (pion, poziom, skos), w których warstwach będą generować ścieżki narzędzia obróbczego. Ustawienia znajdują się w oknie “piła/gwoździe-kontury warstw” (2-3) osobno dla konturów wewnętrznych i zewnętrznych:
  3. warstwa przeznaczona do obróbki musi mieścić się w przedziale transferowanych warstw. Ustawienia te znajdują się w oknie „transferowane warstwy” (2-9)
  4. grubość płyty przeznaczona do obróbki powinna być zgodna z grubością i pozycją warstwy, do której przynależy (warunek spełniany w modułach projektowych). 

Typy linii

Rozróżniamy 5 rodzajów krawędzi konturu wewnętrznego i zewnętrznego:

góra – poziome linie zamykające kontur od góry wraz z ich lokalnymi przerwaniami (pionowymi/poziomymi i ukośnymi)
dół – poziome linie zamykające kontur od dołu wraz z ich lokalnymi przerwaniami (pionowymi/poziomymi i ukośnymi)
lewa – pionowe linie zamykające kontur od lewej strony wraz z ich lokalnymi przerwaniami (pionowymi/poziomymi i ukośnymi)
prawa – pionowe linie zamykające kontur od prawej strony wraz z ich lokalnymi przerwaniami (pionowymi/poziomymi i ukośnymi)
ukośnie – wszystkie linie ukośne oraz pozostałe linie pionowe i poziome niebędące częścią wyżej wymienionych krawędzi

Linie prawa/lewa/góra/dół są rozpoznawane zgodnie ze sposobem wyświetlania prefabrykatu na monitorze. Nie ma znaczenia ustawienie w oknie “pozostałe” (2-6) -> „transfer zgodnie lub przeciwnie do widoku”. 
Wszystkie linie są rozpoznawane przy obrocie prefabrykatu 0°. Zmiana pozycji funkcją „obrót” (4-2/3/4) o 90°/180°/270° nie zmienia sposobu interpretacji krawędzi.

Wybór rodzaju narzędzia skrawającego został opisany w osobnym artykule

Kody materiałowe związane z obróbką zostały opisany w osobnym artykule

Comments are closed.