Cięcie konturów prefabrykatów

Zaplanowanie i przygotowanie obróbek prefabrykatu to zadanie wieloetapowe. Postprocesor D-MAS może dostosować wytyczne dla maszyny do technologii zakładu czy wyposażenia stołu wielofunkcyjnego. Sposób przygotowania linii cięć prefabrykatu został opisany w  artykule „Obróbka konturów na moście wielofunkcyjnym„. Kody materiałowe związane z obróbką zostały opisany w osobnym artykule

Narzędzie skrawające

Do dyspozycji mamy: frez lub piłę. Ustawienia dla konkretnej warstwy znajdują się w oknie “narzędzia” (2-1). Występuje tu rozgraniczenie na kontury wewnętrzne i zewnętrzne prefabrykatu:

Indeks narzędzia dla różnych typów linii pozwala różnicować narzędzia skrawające dostępne w magazynku maszyny

Opcje związane z cięciem narożników znajdują się w artykule „Obróbka konturów na moście wielofunkcyjnym – narożniki wewnętrzne

Dodatkowe opcje cięcia

  • łączenie ciętych warstw – funkcja grupuje cięcia o identycznym położeniu w sąsiadujących ze sobą warstwach. Warstwy muszą sąsiadować ze sobą nie tylko fizycznie, ale i numerycznie. Zastosowanie warstwy o zerowej grubości między dwoma warstwami poszycia uniemożliwi ich połączenie. System wyszuka wspólne odcinki na scalonych warstwach i usunie ścieżki narzędziowe z dolnych warstw. Pozostanie tylko ścieżka na najwyższej warstwie pogłębiona o sumę grubości scalonych warstw. Wszystkie niepołączone odcinki zostaną indywidualnie zrealizowane w poszczególnych warstwach.
  • pochylenie ostrza skrawającego – opcja daje możliwość wychylenia ostrza skrawającego od standardowego, pionowego położenia. W przypadku transferu prefabrykatu do środowiska D-MAS metodąwg płytowania” kształt krawędzi płyt decyduje o kącie pochylenia narzędzia skrawającego. W przypadku metody „wg konstrukcji” krawędzie cięte są w pionie. W oknie piła/gwoździe-kontury warstw” (2-3) dostępne są kolumny „pochylenie” które pozwalają określić odchylenie ostrza skrawającego od pionu, osobno dla każdej z warstw oraz osobno dla konturów wew. i zew. Podawana wartość jest wartością kątową.
  • zmiana głębokości cięcia – opcja dostępna w oknie “piła/gwoździe-kontury warstw” (2-3). W kolumnie “głębokość cięcia” należy podać o ile narzędzie skrawające (piła lub frez) ma zwiększyć (+) lub zmniejszyć (-) swoją głębokość cięcia. Wartość 0.0 to zagłębienie narzędzia na pełną grubość danej warstwy. Zmiana głębokości jest wspólna dla konturów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszystkich typów linii w obrębie jednej warstwy.
  • rozszerzenie stref ochronnych – opcja dostępna w oknie “piła/gwoździe-kontury warstw” (2-3). W kolumnie “G” można podać wartość dodatkowego poszerzenia strefy ochronnej linii cięcia. Poszerzenie następuje tylko w kierunku wnętrza prefabrykatu i dostępne jest tylko dla zewnętrznych jego konturów. Wartość jest dodawana do ustawień zawartych w oknie “obszary zastrzeżone” (2-4):

Comments are closed.