Wyciągnij profil – elementy o nietypowych kształtach

W budownictwie dominującym kształtem są prostopadłościany. Taki kształt posiadają belki, kantówki, czy płyty budowlane. Czasami pojawiaj się obiekty o nietypowym kształcie jak: krążyna wolego oka, czy łukowy dźwigar z drewna klejonego. Do ich tworzenia pomocna jest funkcja wyciągania profilu.

Dźwigar wielkogabarytowy z drewna klejonego

Kontury – geometria

Aby wyciągnąć profil wskazane jest wcześniejsze przygotowanie zamkniętego wieloboku /poligonu/. Może się on składać zarówno z linii jak również z łuków lub okręgów. Najważniejsze aby wielobok był zamknięty. Jest to wymóg niezbędny. Poligon może zawierać mniejsze wewnętrzne poligony.

Elementy geometryczne konturu

Wyciąganie profilu

Funkcja wyciągnij profil dostępna jest w module D-CAM 2 edycja – 3 wyciągnij profil.

Funkcja wyciągnij profil

NrE – przypisanie materiału za pomocą numeru elementu z bazy materiałowej /NrE/

przeznaczenie – przypisanie funkcji elementu: krokiew, słup, itp.

wyciągnięcie – kierunek – opcja umożliwia wybór kierunku oraz sposobu definicji ścieżki dla wyciągania profilu. Kierunek wyciągnięcia profilu determinuje jego docelowe wymiary.

długość – wybrany profil zostanie wyciągnięty w kierunku – docelowej długości elementu. Wymiary przekroju /szerokość i wysokość/ zostaną określone na postawie profilu, a długość zostanie nadana zgodnie z wartością wyciągnięcia profilu. Definicja wymaga określenia zwrotu osi Y za pomocą dwóch punktów pkt 1 i pkt 2. Punkt 3 wymagany jest do ustalenia płaszczyzny wieloboku. Wyciąganie profilu kierunek długość
szerokość – wybrany profil zostanie wyciągnięty w kierunku – docelowej szerokości elementu. Pozostałe wymiary elementu /długość i wysokość/ zostaną określone na postawie profilu, a szerokość zostanie nadana zgodnie z wartością wyciągnięcia profilu. Definicja wymaga określenia zwrotu osi X za pomocą dwóch punktów pkt 1 i pkt 2. Punkt 3 wymagany jest do ustalenia płaszczyzny wieloboku. Wyciąganie profilu kierunek szerokość

wysokość – wybrany profil zostanie wyciągnięty w kierunku – docelowej wysokości elementu. Pozostałe wymiary elementu /szerokość i długość/ zostaną określone na postawie profilu, a wysokość zostanie nadana zgodnie z wartością wyciągnięcia profilu. Definicja wymaga określenia zwrotu osi X za pomocą dwóch punktów pkt 1 i pkt 2. Punkt 3 wymagany jest do ustalenia płaszczyzny wieloboku.

Wyciąganie profilu kierunek wysokość

pkt – pkt – wybrany profil zostanie wyciągnięty w kierunku wyznaczonym przez dwa punkty pkt S1 i pkt S2 wskazane przez użytkownika. Docelowe wymiary elementu są pochodną definicji układu współrzędnych elementu. Definicja wymaga określenia zwrotu osi Y za pomocą dwóch punktów pkt 1 i pkt 2. Punkt 3 wymagany jest do ustalenia płaszczyzny wieloboku.

Wyciąganie profilu kierunek dowolny

wyciągnięcie – wartość – opcja określa wartość wyciągnięcie i ma zastosowanie z w/w opcją /długość, szerokość i wysokość.

zakład (U) – opcja umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wymiarów wyciągniętego elementu. Zmiany dotyczą wymiarów związanych z wielobokiem bazowym. Opcja dopuszcza wartości dodatnie oraz ujemne. Opcja ma wpływ zarówno na kontur zewnętrzny jak i kontur wewnętrzny

Kontur zewnętrzny i wewnętrzny - opcja zakład

automatyczne wykrywanie wysp – to opcja wykrywania lub pomijania konturów wewnętrznych.

Kontur zewnętrzny i wewnętrzny

kontur – opcja umożliwia definicję konturu do wyciągnięcia, na podstawie punktów wskazanych przez użytkownika. Punkty należy wybierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Punkt początkowy i końcowy nie muszą się pokrywać, kontur zostanie zamknięty automatycznie.

Definicja konturu za pomocą punktów

punkt wew – opcja definicji konturu do wyciągnięcia na podstawie istniejącej już geometrii. Wystarczy wskazać punkt wewnątrz zamkniętego konturu.

Definicja konturu za pomocą punktu wewnętrznego

info-element – opcja umożliwiająca nadanie cech nowo powstałemu obiektowi. Jest ona powiązana z wcześniej opisywaną opcją NrE oraz przeznaczenie.

Comments are closed.