Zbiorczy raport obliczeniowy

Obliczenia realizowane w środowisku DC-Statik składają się z wielu pozycji obliczeniowych. Generowanie oddzielnych raportów dla każdej z nich z osobna jest pracochłonne i nie praktyczne. Istnieje możliwość generowania raportów zbiorczych dla wszystkich lub wybranych pozycji obliczeniowych wchodzących w skład projektu.

Raport zbiorczy

Funkcja raport zbiorczy – obliczenia dostępna jest z poziomu modułu zarządzania projektami. Znajduje się ona na liście pozycji obliczeniowych w każdym projekcie. Jej uruchomienie następuje po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy lub przyciskiem ENTER.

Zbiorczy raport z obliczeń konstrukcji drewnianej

Ustawienia raportu (1)

 • opis – umożliwia nadanie nazwy wykonanym ustawieniom. Za pomocą przycisku powyżej można utworzyć nowe ustawienia oraz wybierać spośród już istniejących
 • ok – przycisk potwierdza i zapisuje poczynione ustawienia
 • anuluj  – anuluje poczynione ustawienia

Parametry raportu zbiorczego z obliczeń konstrukcji drewnianej

Raport – pozycje obliczeniowe (2)

 • obiekt obliczenia  – sekcja zawiera listę wszystkich dostępnych pozycji obliczeniowych w ramach danego projektu
 • strzałki góra/dół – za pomocą strzałek góra/dół można zmieniać kolejność pozycji obliczeniowych w raporcie zbiorczym
 • sortuj – sortuje pozycje obliczeniowe na liście wg kryterium rosnącej nazwy pliku obliczeń
 • usuń – umożliwia usunięcie pozycji obliczeniowej z listy; operacja nie spowoduje fizycznego usunięcia obliczeń

Zawartość raportu (3)

Sekcja umożliwia indywidualne dostosowanie zawartości raportu obliczeniowego dla każdej z pozycji obliczeniowych. Do dyspozycji są trzy warianty raportów: skrócona, standardowa i szczegółowa.

 • wszystkie – umożliwia automatyczny wybór wszystkich pozycji obliczeniowych z listy i przypisanie im jednakowego wariantu raportu
 • żadne – umożliwia usunięcie przypisanych wariantów raportów dla wszystkich pozycji obliczeniowych na liście

Wygląd i format raportu zbiorczego (4)

 • szablon raportu – wybór szablonu dokument dla raportu obliczeniowego /czcionka, logo, itp./
 • nazwa raportu – nazwa pliku z raportem
 • numeracja stron – wartość początkowa – numer początkowy dla numeracji stron w raporcie
 • format dokumentu – wybór formatu pliku dla raportu /PDF, DOC, RFT, ODT, itp/

Wydruk raportu zbiorczego

raport obliczeniowy – przycisk uruchamia procedurę generowania raportu zbiorczego

Comments are closed.