Okno połaciowe – wymiany

Okna dachowe to bardzo prosty i zarazem efektywny sposób doświetlenia poddasza. Przeszły one sporą metamorfozę, od prostych świetlików, do dzisiejszych systemów okien połaciowych. Użytkownik ma możliwość wstawiania okien w modułach DACH oraz PROFIL POŁACI. Okno połaciowe to obiekt parametryczny, jego cechy oraz położenie można poddawać edycji.okno połaciowe - wymiany

Okno połaciowe

Okno połaciowe – zabudowa

okno-wymian

Ustawienia wymianów okiennych pozwalają wprowadzić informacje o dodatkowych automatycznie generowanych elementach konstrukcyjnych dachu wokół otworu okiennego. W ramach jednego ustawienia okno-wymian można wykonać obudowę komina w wielu warstwach dachu. O ich ilości informuje szeroki przycisk pozwalający przełączać się między ustawieniami. W ramach jednej warstwy możemy określić parametry wymianów:

 • położenie – określa warstwę dachu, do której odnosić się będą ustawienia wymianów (pozycja; materiał; wymiary.)
 • NrE – materiał wymianów można wpisać ręcznie lub wybrać z bazy materiałowej przyciskiem. Pole wyboru w kolumnie K obok opcji, pozwala systemowi na pobranie informacji o materiale z krokwi w bezpośrednim sąsiedztwie wymianów
 • położenie i ilość – określa sposób obudowy okna w 3 wariantach:
góra/dół x 2 – wymian na górnej i dolnej krawędzi okna górny i dolny wymian okna dachowego
góra x 1 – wymian tylko na górnej krawędzi okna górny wymian okna dachowego
dół x 1 – wymian tylko na dolnej krawędzi okna dolny wymian okna dachowego
 • wyrównanie w warstwiedopasowanie do warstwy – wymiany o wysokości innej niż krokwie w danej warstwie mogą zostać odpowiednio dopasowane w swym położeniu poprzez 1 z 4 opcji
  • wartość – przesuniecie względem górnej krawędzi krokwi (+ do dołu / – do góry)
  • środek – tylko przy zdefiniowanym typie połaci 
  • równo u góry – tylko przy zdefiniowanym typie połaci 
  • równo u dołu – tylko przy zdefiniowanym typie połaci 
 • połączenia – wybór właściwego połączenia ciesielskiego łączącego wymian z krokwią oraz wymian z belką uzupełniającą)

wymian góra – sekcja jest aktywna tylko po wybraniu odpowiedniego ustawienia w wierszu położenie i ilość: góra x 1 lub góra/dół x 2.

 • pozycja wymianudopasowanie do połaci – pozycja wymianu w stosunku do krokwi może zostać ustalona przez wybranie jednej z 5 opcji 
 • szerokość (B)/wysokość (H) – przekrój wymianów. Może być ustalony przez użytkownika lub pobrany z krokwi (ptaszek w kolumnie K przy danej opcji)
 • odsunięcie od zabudowy okna (A) – 

wymian dół – sekcja jest aktywna tylko po wybraniu odpowiedniego ustawienia w wierszu położenie i ilość: dół x 1 lub góra/dół x 2. Ustawienia identyczne jak dla wymianu górnego.

belka uzupełniająca – sekcja jest aktywna tylko po wybraniu odpowiedniego ustawienia w wierszu położenie i ilość: góra/dół x 2.belki uzupełniające otwór okna połaciowego

Przy tym ustawieniu możliwe jest pominięcie belek uzupełniających ustalając wymiary przekroju elementów na 0.0

Comments are closed.