Okno połaciowe – zabudowa

Okna dachowe to bardzo prosty i zarazem efektywny sposób doświetlenia poddasza. Przeszły one sporą metamorfozę, od prostych świetlików, do dzisiejszych systemów okien połaciowych.Okno dachowe - zabudowa

Okno połaciowe

Okno połaciowe – wymiany

okno-zabudowa

Ustawienia zabudowy otworu okiennego pozwalają wprowadzić do modelu informacje o sposobie wykończenia otworu okiennego od wnętrza budynku oraz precyzyjnie pozycjonować okno.

  • NrE – materiał zabudowy okna
  • dopasowanie skrzynki do – określa położenie dolnej krawędzi zabudowy okna w zależności od warstw dachu
  • górna oraz dolna krawędź skrzynki – sposób zabudowy skrzynką górnej lub dolnej części okna; opcja uaktywnia pola:
prostopadle/poziomo – górna (zewnętrzna) część skrzynki biegnie prostopadle do płaszczyzny dachu a dolna (wewnętrzna) równolegle do płaszczyzny XoY zabudowa okna dachowego
prostopadle – prostopadle do płaszczyzny dachu zabudowa okna dachowego
poziomo – równolegle do płaszczyzny XoY zabudowa okna dachowego
pionowo – prostopadle do płaszczyzny XoY zabudowa okna dachowego
prostopadle/pionowo – górna (zewnętrzna) część skrzynki biegnie prostopadle do płaszczyzny dachu a dolna (wewnętrzna) pionowo do płaszczyzny XoY zabudowa okna dachowego
wartość – wartość kąta pochylenia skrzynki względem płaszczyzny pionowej (dolna krawędź) lub poziomej (górna krawędź) zabudowa okna dachowego
  • odsunięcie po długości (L) – wartość przesunięcia zabudowy otworu względem ramy okna w jego górnej i dolnej części
  • odsunięcie po szerokości (B) – wartość przesunięcia zabudowy otworu względem ramy okna po jego lewej i prawej stronie
  • grubość (D) – pole określa grubość płyty z jakiej zrobiona jest zabudowa otworu
  • prosta część skrzynki (A) – pole określa długość zabudowy prostopadłej względem dachu (tylko dla opcji: prostopadle/poziomo i prostopadle/pionowo)

Comments are closed.