Okno połaciowe

Okna dachowe to bardzo prosty i zarazem efektywny sposób doświetlenia poddasza. Przeszły one sporą metamorfozę, od prostych świetlików, do dzisiejszych systemów okien połaciowych. Użytkownik ma możliwość wstawiania okien w modułach DACH oraz PROFIL POŁACI. Okno połaciowe to obiekt parametryczny, jego cechy oraz położenie można poddawać edycji.Okno dachowe

wstawianie okna połaciowego

W module DACH wybieramy funkcję 4 otwory – 2 okna połaciowe – 4 okno połaciowe. Wskazujemy odpowiednią połać dachu oraz linię odniesienia dla pozycji okna. Jest to linia, od której mierzona będzie odległość w planie do zabudowy okna (odległość w planie (G)).

gabaryty okna dachowego

Pierwszym zadaniem projektanta jest określenie gabarytów okna. Skorzystać można z obszernej bazy produktów takich marek jak FAKRO; ROTO czy VELUX. Wczytanie rekordu z bazy materiałowej w polu NrE spowoduje automatyczne określenie wymiarów ramy okna. Jeśli nie odnajdziemy właściwego produktu, pole NrE należy pozostawić puste, a długość i szerokość ramy okiennej wpisać ręcznie. W kolejnych polach należy określić:

 • pozycja skrzynki oknaodsunięcie od łat (V) – wartość określa różnicę między górną krawędzią łat dachowych a dolną krawędzią skrzynki okna. Pozycja łat na dachu określana jest zgodnie z definicją zabudowy połaci. Jeśli nie został przyjęty żaden typ zabudowy należy określić ręcznie parametr grubość poszycia dachu (D)
 • szczelina wokół ramy (A) – odsunięcie konturów warstw dachu sąsiadujących bezpośrednio z makietą okna. Określa jak zostaną dopasowane łaty dachowe dystrybuowane przez system pokrycia oraz samo pokrycie.
 • boczne krawędzie skrzynki oknaprzesunięcie (S) – określa sposób wycięcia bocznych krawędzi (prawej i lewej) otworu okiennego w połaci

okno-zabudowa

Ustawienia niezbędne do precyzyjnego pozycjonowania okna – opisane w osobnym artykule tutaj

okno-wymian

Ustawienia niezbędne do konstrukcyjnej obudowy otworu – opisane w osobnym artykule tutaj

pozycjonowanie okna

Istotnym parametrem dla pozycji okna jest wysokość zabudowy połaci nad górną krawędzią krokwi. Informacja ta jest automatycznie pobierana ze wskazanej połaci, na podstawie przypisanych do niej parametrów. Jeśli dach nie zawiera ona parametrów należy przewidywaną grubość poszycia dachu (D) wprowadzić z klawiatury. Położenie okna może być wyznaczone trzema sposobami:

 1. skrzynka – opcja staje się dostępna jeśli wstawiane okno posiada przypisane parametry okno-zabudowa. Projektant dowolnie określa jeden z parametrów:
  • odległość w planie (G) – odległość między linią odniesienia (wskazywaną przy wstawianiu okna), a wewnętrzną, dolną krawędzią zabudowy okna mierzoną w płaszczyźnie XoY
  • wysokość (H) – odległość między punktem początkowym globalnego układu współrzędnych (Z = 0,0), a wewnętrzną, górną krawędzią zabudowy okna mierzoną w osi Z
   Wartości te są powiązane ze sobą i podajemy je wymiennie
 2. łaty – opcja staje się dostępna jeśli wybrana dla okna połać dachowa posiada przypisany i przeliczony system łat pod pokrycie dachu. Jeśli system wykryje rozdystrybuowane łaty, parametry odległość w planie (G) oraz wysokość (H) staną się ściśle określonymi wartościami, z których projektant będzie mógł wybrać jedną, dowolną. Dodatkowo opcja ta pozwala sterować odległością okna od wykrytych łat poprzez parametr odległość ramy okna od łaty (L).
 3. dowolnie – opcja zawsze dostępna, pozwala na graficzne określenie pozycji okna na połaci w planie dachu.

Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno przedstawiające w widoku z góry zarys trzech charakterystycznych konturów zaprojektowanego okna.

 • linia szara ciągła – zewnętrzny obrys ramy okna
 • linia czerwona ciągła –  szczelina wokół ramy (A)
 • linia czarna przerywana – kontur glifu okna od wnętrza budynku

Wskazując wygodny dla nas punkt umieszczamy go we właściwym miejscu dachu.

Okno z profilu

Okna wcześniej zdefiniowane w module PROFIL DACHU mogą zostać wczytane do modelu dachu poprzez funkcje 6 otwory – 2 okna połaciowe – 3 okno z profilu. Warunkiem poprawnego importu jest to, aby parametry połaci docelowej były ustawione według właściwej pozycji profil połaci w jej atrybutach. okno z profilu

Comments are closed.