Elementy zdobnicze – operacje logiczne na bryłach

Projektowanie nie rzadko wymaga zastosowania elementów, które pełnią funkcję pomocniczą. Są to na przykład elementy zdobnicze i dekoracyjne, które nie podlegają produkcji i lub prefabrykacji. Natomiast dopełniają wartość projektu, wizualizacji.

Operacja logiczne na bryłach

Dietrich’s posiada narzędzie umożliwiające wykonywanie operacji logicznych na bryłach. Posługiwanie się nimi jest takie samo jak w wielu innych systemach CAD. Należy jednak pamiętać o tym, że zmiany geometrii elementów mają jedynie charakter graficzny. Nie podlegają produkcji, nie są rozpoznawane przez postprocesory do maszyn!

Operacje logiczne na bryłach

Różnica

Funkcja różnica polega na odejmowaniu objętości jednej bryły od drugiej. Miedzy elementami następuje podział ze względu na pełnione funkcje. Bryła twarda powoduję usunięcie materiału w bryle miękkiej. W efekcie działania funkcji powstają dwa elementy: twardy o nie zmienionym kształcie oraz miękki zmodyfikowany. Komenda 2 edycja – 8 bryły/podział – 1 różnica.

Operacje logiczne na bryłach - różnica

Suma

Funkcja polega na sumowaniu objętości wielu brył. W wyniku powstaje tylko jeden element. Jeśli elementy biorące udział w operacji posiadają różne cechy np. materiał lub przeznaczenie, należy wskazać jeden z obiektów, którego cechy otrzyma element docelowy. W efekcie działania funkcji powstanie jeden element. Komenda 2 edycja – 8 bryły/podział – 2 suma.

Operacje logiczne na bryłach - suma

UWAGA !

W operacji nie mogą brać udziału elementy posiadające obróbki maszynowe np. cięcie, wiercenie, frezowanie, itp.

Iloczyn

Funkcja polega na wyznaczaniu części wspólnej między dwoma wybranymi elementami. W wyniku powstaje tylko jeden element. Komenda 2 edycja – 8 bryły/podział – 3 iloczyn.

Operacje logiczne na bryłach - iloraz

Comments are closed.