Rodzaje stropów

Projektowanie budynków wymaga stosowania różnych rodzajów stropów. Różnią się one wieloma cechami: konstrukcją, zabudową, ale również funkcją. Ta funkcjonalność ma istotne znaczenie na sposób oddziaływanie z innymi częściami konstrukcji jak ściany czy też dach. Definicja typu stropu 2 strop – 2 Edytor typ stropu, precyzyjnie określa rodzaj stropu.

Definicja typu stropu

Strop pośredni
Strop pośredni to najbardziej uniwersalny i najczęściej stosowany typ stropu. Wykorzystywany jest do oddzielenia pomieszczeń między różnymi kondygnacjami budynku, jak również przy definicji stropodachów i balkonów. Kształt stopu określa jego kontur, wyznaczony przez projektanta.
Strop pośredni można również stosować do podziału przestrzeni w strefie poddasza. Strop pośredni wchodzi w interakcję z połaciami dachowymi. Jej efektem jest dostosowanie jego kształtu do przestrzeni pod połaciami dachowymi. Definicja typu połaci dachowej określa wzajemne przenikanie stropu z połacią dachową. Strop pośredni może podzielić wewnętrzne warstwy zabudowy połaci. Lecz efektem tego działania będzie kontynuacja zabudowy zarówno poniżej jak i powyżej stropu.

Zastosowanie różnych rodzajów stropów

Strop poddasza
Strop poddasza to specjalny rodzaj stropu. Został on opracowany do wydzielenie części mieszkalnej (ogrzewanej) od niemieszkalnej (nieogrzewanej) na poddaszu. Wszelkiego rodzaju stropy na kleszczach i jętkach powinny być mieć ten typ stropu.
Bez względu na pierwotny kształt konturu stropu poddasza jest on automatycznie dopasowywany do geometrii połaci dachowych. Podobnie jak w przypadku stropu pośredniego, definicja typu połaci dachowej określa wzajemne przenikanie stropu z połacią dachową. Tym co wyróżnia go od stropu pośredniego jest to, że odcina, kończy warstwy wewnętrznej zabudowy połaci dachowej. Powoduje brak warstw wewnętrznej zabudowy połaci dachowej powyżej stropu.

Strop dopasowany (poddasza) i niedopasowany (nieprzecięty) do połaci.

Strop nieprzecięty
Strop nieprzecięty wykorzystywany jest do projektowania tarasów lub podestów na dachu. Jego cechą jest całkowity brak interakcji z połaciami dachowymi. Kształt stropu nieprzeciętego determinuje jedynie jego kontur.

Comments are closed.