Zasady stosowania V-cięcia i zaciosu

Mądre projektowanie uwzględnia wszystkie etapy realizacji obiektu. Ze względu na specyfikę konstrukcji drewnianych istotnym czynnikiem jest to, czy elementy będą obrabiane ręcznie czy też maszynowo. Przygotowanie projektu pod produkcję na centrum ciesielskim wymaga od projektanta zrozumienia metody jego pracy. Dobór różnych typów obróbek dla tej samej operacji może skutkować różnymi efektami: jakością, czasem realizacji obróbki, itp.
Generowanie plików maszynowych przez postprocesor wygląda trywialnie, a algorytm jego działania optymalizuje produkcję elementów. Należy jednak pamiętać, że to projektant ma kluczowy wpływ również na proces produkcji.

Zacios oraz V-cięcie to dwie bardzo podobne do siebie obróbki. Kształt wykonanych wycięć sugeruje pełną ich zamienność. Ta pozorna zbieżność może być źródłem nieporozumień i problemów na etapie produkcji na maszynie CNC.

V-cięcie w projekcie

V-cięcie to bardzo elastyczna i efektywna obróbka. Wycięcie tworzą dwie płaszczyzny ustawione względem siebie pod dowolnym kątem w przedziale od 1 – 179 stopni. Funkcja dostępna jest w module D-CAM pod komendą 3 narzędzia – 6 V-ciecie. Definicja obróbki jest realizowana metodą graficzną, a nie parametrami. Projektant wskazuje istotne krawędzie oraz płaszczyzny cięcia. Obróbka może być orientowana:

 • dowolnie – definicja obróbki opiera się na punktach, liniach lub krawędziach elementów. Obróbka może być zorientowana dowolnie względem obrabianego elementu.

Definicja V-cięcie opcja dowolna płaszczyzna

 • krawędź  – definicja wymaga elementu pomocniczego. Kąt między płaszczyznami cięcia oraz ich orientacja jest definiowana na podstawie elementu pomocniczego. Obróbka może być zorientowana dowolnie względem obrabianego elementu.
 • pionowe – definicja obróbki opiera się na punktach, liniach lub krawędziach elementów. Obróbka jest zorientowana zgodnie z osią Z globalnego układu współrzędnych (linia przenikania płaszczyzn jest równoległa do osi Z). 

Definicja V-cięcie opcja pionowo oraz prostopadle do widoku

 • _|_ widok – definicja obróbki opiera się na punktach, liniach lub krawędziach elementów. Obróbka jest zorientowana prostopadle do wybranego widoku modelu na ekranie (linia przenikania płaszczyzn jest prostopadła do wybranego widoku).
 • _|_ oś – definicja obróbki opiera się na punktach, liniach lub krawędziach elementów. Obróbka jest zorientowana prostopadle do osi obrabianego elementu (linia przenikania płaszczyzn jest prostopadła do osi elementu).

Definicja V-cięcie opcja prostopadle do osi elementu

Najpopularniejszym jej zastosowaniem jest cięcie krokwi koszowej w okapie lecz nie tylko.Cięcie krokwi koszowej w okapie

V-cięcie na maszynie

Obróbka V-cięcia jest zawsze realizowana za pomocą piły. Operacja wymaga wykonania dwóch cięć, a to wiąże się z dwukrotnym pozycjonowaniem materiału oraz agregatu piły. Wymagana jest również dodatkowa operacja maszyny polegająca na usunięciu ścinka materiału ze stołu roboczego, który mógłby się zaklinować i spowodować awarię. Orientacja płaszczyzn cięcia często uniemożliwia całkowicie lub częściowo prawidłowe wykonanie obróbki, co skutkuje komunikatem o błędzie.

Zacios w projekcie

Zacios jest jedną z podstawowych obróbek stosowanych w ciesielstwie. Zacios jest odmianą wrębu, którego płaszczyzny ustawione są pod kątem 90 stopni. Zacios wykonywany na krokwiach generowany jest w sposób automatyczny, umożliwia ich oparcie na płatwiach. Obróbkę można również wykorzystać do innych zastosowań, dostępna jest w module D-CAM pod komendą 3 narzędzia – 7 zacios – 1 zacios. Definicja obróbki wymaga elementu pomocniczego, który określi orientację zaciosu:

Definicja zaciosu

 • krawędź zacięcia – determinuje orientację zaciosu, dostępne są dwie opcje:
  • automat – w tym przypadku wzajemna orientacja elementu obrabianego oraz pomocniczego wyznacza położenie oraz orientację zaciosu
  • wybór – opcja umożliwia większą kontrolę, poprzez wybór krawędzi przenikania płaszczyzn zaciosu
 • minimalna głębokość zaciosu – opcja określa minimalną głębokość zaciosu, która może być zrealizowana. Jeżeli ze względu na układ elementów pomocniczy – obrabiany głębokość zaciosu jest mniejsza niż przyjęty limit, obróbka nie powstanie
 • średnica otworu (D) – definicja średnicy otworu dla łącznika. Wiercenie jest opcją obróbki typu zacios i z tego powodu nie jest ani prezentowane w modelu 3D, nie jest również specjalnie wyszczególnione na liście obróbek /obróbki element/, pomimo iż faktycznie istnieje. Wartość zero spowoduje brak wiercenia.
 • znaczniki – opcja umożliwia wykonanie znaczników na elemencie pomocniczym w miejscu zaciosów

Zacios na maszynie

Zacios realizowany jest za pomocą frezu uniwersalnego. Do jego wykonania zwykle wystarczy jedno przejście narzędzia, a obróbka jest czysta i bardzo precyzyjna. Agregat 5-osiowy może zrealizować niemal wszystkie dostępne ustawienia i orientacje obróbki. Mniej zaawansowany 4-osiowy agregat frezu uniwersalnego chociaż ma mniejsze możliwości i tak jest bardziej efektywny niż agregat pilarski.

UWAGA
W przypadku wrębów o kącie między płaszczyznami równym lub większym niż 90 stopni zaleca się stosowanie obróbki typu zacios (pojedynczej lub podwójnej). W przypadku kątów mniejszych należy zastosować V-cięcie.

Wycięcie o kacie rozwarcia powyżej 90 stopni jako dwa zaciosy.

 

Comments are closed.