Centrum ciesielskie

Jeszcze kilka lat wstecz centra ciesielskie postrzegane były jako niepotrzebne i nieopłacalne inwestycje. Wielu stawiało tezy, że tak kosztowny pomysł przy względnie niskich kosztach pracy nie zwróci się nigdy. Czas pokazał, że sceptycy byli w błędzie, a inwestycje okazały się trafione i bardzo opłacalne.

1. Centrum ciesielskie
To maszyna sterowana numerycznie dedykowana do produkcji prefabrykatów konstrukcji drewnianych. Maszyna obrabia wyłącznie elementy o osi prostej i gabarytach zwykle w przedziale od 4×4 cm do 40×60 cm. Maszyna składa się z trzech części: stołu podawczego, zespołu obróbczego oraz stołu odbiorczego. Maszyna realizuje obróbki ciesielskie polegające na cięciu, frezowaniu oraz wierceniu. Obróbki realizowane są za pomocą narzędzi zwanych agregatami zamontowanymi w części obróbczej. Podstawowe narzędzia to: piła tarczowa o dużej średnicy, frez palcowy, duży frez uniwersalny oraz wiertarka.

2. Budowa maszyny
Na rynku funkcjonuje kilku producentów tego typu maszyn. Oferowane maszyny różnią się wieloma cechami: ceną, szybkością produkcji, możliwościami i konstrukcją. Stosując pewne uproszczenia można wyróżnić dwa podstawowe typy maszyn.

Klasyczna koncepcja – budowy centrum ciesielskiego  zakłada instalację wielu niezależnych agregatów wzdłuż ciągu roboczego. Każdy z agregatów posiada własny niezależny napęd. Zaletą takiej konfiguracji jest duża wydajność maszyny. Do wad można zaliczyć duże gabaryty maszyny oraz niemożliwą lub bardzo utrudnioną rozbudowę maszyny.

klasyczna koncepcja maszyny ciesielskiej Hundegger K2

Koncepcja Robot – ogranicza się do jednego lub dwóch ramion roboczych umieszczonych na portalu lub korpusie maszyny. Elektrowrzeciona umożliwiają wymianę narzędzi w magazynku. Maszyna jest kompaktowa i łatwa do rozwoju. Czas wymiany narzędzi, niestety, wydłuża czas obróbki i zmniejsza jej wydajność.

VisioBTL

3. Sterowanie maszyną
Każda maszyna wyposażona jest we własne oprogramowanie. Jego zadaniem jest kontrola pracy maszyny. Moduł serwisowo-diagnostyczny umożliwia konfigurację dostępnych agregatów na maszynie i jej okresową kalibrację. Moduł produkcyjny odpowiedzialny jest za import zewnętrznych plików maszynowych i przetworzenie zawartych w nich informacji na ścieżki narzędziowe.

 EKP dla Hundegger K2

Tu następuje optymalizacja doboru narzędzi i sposobu realizacji zadania. Moduł produkcyjny umożliwia definicję i edycję wybranych obróbek. Możliwe jest dodawanie nowych elementów i obróbek. Niestety, nie nadaje się jako narzędzie do projektowania konstrukcji. Zadanie to realizuje specjalny program zwany postprocesorem. Jakość oprogramowania maszyny definiuje jej możliwości obróbcze, dokładność oraz wydajność. Z tego powodu jego jakość jest równie ważna jak sama maszyna.

 

Comments are closed.