D-CAM – import/eksport elementów konstrukcji

Praca w obrębie środowiska D-CAM może wymagać podziału konstrukcji, tak jak w przypadku modeli z rozbudowaną strukturą MOS na mniejsze – łatwiejsze w edycji części. Często fragmenty konstrukcji czy nawet całe obiekty z drobnymi modyfikacjami powtarzają się w cyklu produkcyjnym zakładu. Zobaczmy jak importować/eksportować takie elementy w obrębie modułu D-CAM. Do wyboru mamy dwie metody:

1. Blok-konstrukcja

Zapis elementów jako 1 plik – 1 modele – 5 blok-konstrukcja umożliwia stworzenie nowego pliku konstrukcji ze wskazanymi przez użytkownika elementami projektu. Wszystkie elementy zapisane w ten sposób tracą swa przynależność do modułów, w których były wstawione. Od tej pory znaleźć je można tylko i wyłącznie w  module D-CAM.

D3Wczytanie tak zapisanego pliku w innym projekcie funkcją 1 plik – 1 modele – 6 wstaw umożliwia automatyczny import wszystkich elementów z pliku. Ta metoda zapewnia zapis i wczytanie modelu z zapamiętaniem pozycji konstrukcji w względem globalnego układu współrzędnych.

Uwaga:
Wczytywać można tylko pliki zapisane wcześniej jako boki konstrukcji lub nie posiadające w systemie MOS części konstrukcji typu ściana/strop/dach. Do zapisu oraz importu elementów potrzebny jest aktywny pakiet D-CAM Professional

2. Biblioteka

Funkcja 1 plik – 5 biblioteka – 1 element pozwala na zapis fragmentów konstrukcji jako niezależne elementy lub grupy elementów. Nie posiadają one przypisanych informacji o lokalizacji czy przynależności MOS. Użytkownik ma nad tym kontrolę w momencie wstawiania takiego elementu. Eksportowane są jedynie elementy z zapisem wzajemnego położenia między nimi oraz przypisanymi do nich obróbkami. Tworzenie biblioteki takich elementów wymaga posiadania pakietu D-CAM Premium.

D2To samo okno pozwala wczytać zapisane elementy. Czynność ta wymaga posiadania jedynie pakietu D-CAM Professional. Oznacza to, że użytkownik nie musi tworzyć biblioteki by móc z niej korzystać. Podczas wstawiania można w pełni kontrolować pozycję importowanych obiektów poprzez obracanie lub dopasowywanie płaszczyzn obiektów.

D1

Comments are closed.