Komfort pracy z dużymi obiektami

Modele projektowane w środowiskach CAM to bardzo szczegółowe odzwierciedlenie tego co powinno znaleźć się na placu budowy. Zawierają one duże ilości informacji potrzebnych do realizacji planowanej konstrukcji. Ilość tych informacji rośnie wraz z wielkością projektu. Co zrobić w przypadku naprawdę dużych i szczegółowych inwestycji? Płynna praca na komputerze może wymagać  rozdzielenia konstrukcji na części.

Modele z rozbudowaną strukturą MOS

Podział

Prace należy rozpocząć od zaprojektowania architektury całego obiektu z zaplanowaniem podziału konstrukcji na części. Sposób podziału powinien wynikać z charakteru projektowanego obiektu. Można przyjąć podział na poziomy (kondygnację) budynku lub wydzielić fragmenty np. bardzo długiego  budynku w obrębie jednego poziomu. Przed rozpoczęciem uszczegóławiania projektu należy zapisać każdy z fragmentów budynku jako osobną konstrukcje. Dalsze prace projektowe w poszczególnych plikach należy prowadzić tylko w wcześniej zaplanowanych fragmentach modelu.

SC
podział
CZ1 CZ2

Praca na tak przygotowanych plikach, w znacznie mniejszym stopniu obciąża zasoby systemowe komputera niż praca w jednym dużym pliku. Jest to konsekwencja znacznie mniejszej liczby detali wczytywanej do pamięci naszego PC lub laptopa.

Scalanie

Na każdym etapie naszej pracy możemy doprowadzić do połączenia wszystkich części konstrukcji w jedną. Należy w tym celu utworzyć nowy, pusty obiekt konstrukcji. W module „ściana” wybieramy polecenie 1 plik – 5 biblioteka – 1 budynek.

importMożemy dokonać tu importu dowolnego pliku konstrukcji w dowolnym zakresie. Ważne jest by zwrócić uwagę na sposób transferu poszczególnych części konstrukcji. System będzie sugerował zmianę numerów poszczególnych kondygnacji. Możemy jednak ręcznie wprowadzić odpowiednie nazewnictwo struktury modelu tak by zachować zgodność z oryginałem. Po kliknięciu ok lokalizujemy importowany model na płaszczyźnie XoY w nowym obiekcie. Kolejne fragmenty importujemy w ten sam sposób.

SC1Scalony obiekt może posłużyć weryfikacji przyjętych rozwiązań lub wykonania właściwej dokumentacji wykonawczej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *