Skróty klawiszowe

Sprawne i efektywne projektowanie wymaga od projektanta wysokich umiejętności merytorycznych w zakresie tworzonych konstrukcji, lecz nie zawsze to wystarcza do przygotowania projektu. Genialne pomysły i rozwiązania trzeba opisać i narysować, a do tego wymagana jest duża biegłości w obsłudze używanego systemu projektowego.

Ikony

Na etapie początkowym oraz średnim, użytkownicy systemów CAD korzystają głównie z tak zwanego GUI (Graphical User Interface), czyli graficznego interfejsu programu. Komunikacja użytkownika z programem za pomocą GUI jest prosta i intuicyjna. Na tym etapie nie jest wymagana od użytkownika biegła znajomość programu. Korzystając z menu programu, użytkownik może przeglądać dostępne funkcje i odszukać tę, która go interesuje. Dużym ułatwieniem są krótkie podpowiedzi przypisane do każdej funkcji, które pojawiają się w oknie dialogowym. Dla początkujących użytkowników największym udogodnieniem są oczywiście paski ikon. Podpowiedzią funkcji jest graficzna prezentacja samej ikony. Zwykle, funkcje najczęściej wykorzystywane posiadają swoje ikony. Korzystanie z GUI, choć bardzo wygodne, jest niestety powolne.

Skróty klawiszowe komend

Skróty klawiszoweNajbardziej efektywnym systemem pracy z programem są skróty klawiszowe. Każda z dostępnych komend może być wywołana za pomocą skrótu klawiszowego, składającego się kombinacji cyfr. Skróty klawiszowe do funkcji zakodowane są w ich nazwach. Każda komenda w menu posiada cyfrę poprzedzającą jej nazwę. Do wywołania funkcji zwykle trzeba użyć kombinacji kilku cyfr na przykład 1-7-1, czyli plik – ustawienia – tryb prezentacji. Korzystanie ze skrótów klawiszowych wymaga dużej biegłości w obsłudze programu. Korzyścią jest jednak szybki dostęp do potrzebnych funkcji. Skróty klawiszowe wprowadzają bardziej ergonomiczne i efektywne wykorzystanie rąk projektanta. Jedna z nich odpowiedzialna jest za wywoływanie funkcji oraz wprowadzanie danych, druga za operowanie myszką. Układ skrótów klawiszowych jest stały i nie podlega modyfikacjom. Nie ma możliwości tworzenia własnych skrótów klawiszowych. Użytkownik musi korzystać z predefiniowanej kombinacji cyfr opracowanych przez producenta oprogramowania.

Wskazówka

Takie sztywne rozwiązanie może nie przypaść do gustu wielu użytkownikom. Przynosi to jednak wymierne korzyści. W przypadku problemów technicznych, komunikacja z serwisantem jest prosta i jednoznaczna. Wystarczy podać skrót klawiszowy oraz krótki opis zadania, aby przedstawić problem. Identyczny system komunikacji ma miejsce w drugim kierunku serwisant – użytkownik. System Dietrich’s posiada uniwersalny system skrótów klawiszowych, wspólnych dla wszystkich wersji językowych.

Comments are closed.