Zmiana powiązania rysunku dynamicznego

Dynamiczna dokumentacja opiera się na ścisłej relacji między plikiem rysunku obiektu i plikiem samego obiektu, z którego powstał rysunek. To wzajemne powiązanie zostało opisane w artykule Dynamiczna dokumentacja rysunkowa.

Istnieje jednak możliwość kontroli nad tym, z którym obiektem powiązany jest rysunek dynamiczny. Aby utworzyć nowe powiązanie rysunku dynamicznego z innym obiektem konstrukcji należy wykonać jego kopię, a następnie wkleić wybrane miejsce.kopiowanie pliku rysunku

Jedynie duplikat pierwotnego rysunku o zmienionej nazwie może otrzymać nowe powiązanie z dowolnie wybraną konstrukcją w obrębie jednego projektu.zmiana nazwy pliku

W tym celu należy zachować obrazy zawarte w rysunkukopiowanie obrazu rysunku

a następnie zerwać ich oryginalne połączenie z modelem.zerwanie połączenia z plikiem źródłowym

System pozwoli na wskazanie nowego dowolnego pliku konstrukcji w ramach danego projektu.wybór nowego źródła dla rysunku

Odtąd nowo wskazany obiekt będzie źródłem dla duplikatu rysunku podczas aktualizacji jego treści.

Comments are closed.