Eksport modeli do formatu PDF 3D

Format pliku PDF jest powszechnie wykorzystywany do wymiany danych w postaci tekstów oraz rysunków. Technologia formatu PDF umożliwia również tworzenie dokumentów zawierających modele 3D. Plik PDF 3D wraz z osadzonym modelem można wykorzystać jako przeglądarkę. Model można dowolnie obracać i przesuwać, a sama nawigacja jest prosta i intuicyjna. Plik PDF zawiera kompletną strukturę trójwymiarowego modelu konstrukcji, dzięki czemu można kontrolować widoczność wybranych fragmentów konstrukcji.
Obecnie, system Dietrich’s 3D CAD/CAM nie oferuje bezpośredniej konwersji modeli do formatu PDF 3D. Istnieją jednak narzędzia, dzięki którym można dokonać konwersji do docelowego pliku PDF.

Etap pomocniczy – eksport do SketchUp
W celu uzyskanie pliku PDF 3D z modelu Dietrich’s 3D CAD/CAM konieczny jest krok pośredni w postaci eksportu do środowiska SketchUp®. Procedura eksportu została szczegółowo opisana w artykule Eksport modelu Dietrich’s do SketchUp® oraz zobrazowana w postaci filmu demonstracyjnego.Sketchup Export

Na tym etapie można wzbogać model o dodatkowe obiekty z bezpłatnej biblioteki 3D Warehouse. Dodanie scen w postaci zapisanych widoków ułatwi nawigację w przygotowanym pliku PDF, gdyż zostaną one w nim zapisane.

Simlab 3D PDF wtyczka dla SketchUp
Kolejny krok wymaga rozbudowania SketchUp®-a o specjalną wtyczkę, na przykład „Simlab 3D PDF Exporter for Sketchup”. Dodatkowa aplikacja umożliwia eksport modeli do formatu PDF 3D. Dostępnych jest wiele różnych aplikacji umożliwiających taką operację. Niektóre są bezpłatne, wybrana wtyczka Simlab 3D PDF jest rozwiązaniem komercyjnym, ale można skorzystać z wersji testowej.

Visualisierung in Sketchup

PDF 3D

Plik PDF 3D można otworzyć w dowolnej przeglądarce plików PDF. Nawigacja modelem jest bardzo prosta. Zapisane sceny można przeglądać za pomocą specjalnych strzałek ulokowanych poniżej modelu 3D. Przesuwając myszkę z wciśniętym lewym przyciskiem następuje rotacja modelu, za pomocą kółeczka zbliżamy lub oddalamy model.

3D PDF im Acrobat Reader

Przykładowy model carportu w pliku PDF 3D – 3DCarport

UWAGA !
Standardowo opcja przeglądania plików PDF 3D w przeglądarce Acrobat® Reader® jest wyłączona. W takim przypadku do przeglądania plików konieczna jest zmiana ustawień w przeglądarce.

Comments are closed.