Kopiowanie obróbek maszynowych

Bezpośrednie kopiowanie obróbek z elementu na element do wersji 23 programu było w zasadzie niemożliwe. W wersji 24 dodano długo oczekiwane narzędzie dające możliwość szybkiego graficznego przeniesienia obróbek z elementu na element(y). Jednak bardziej zaawansowane funkcje programu potrzebują automatyzacji przy przenoszeniu obróbek. Dlatego kopiowanie obróbek możliwe jest również za pośrednictwem specjalnych obiektów pomocniczych zwanych nosicielami.

Nosiciel
Nosicielem obróbek może być dowolny obiekt lub grupa obiektów. Jego kształt, wymiary oraz wygląd nie wpływają w żaden sposób na transferowane obróbki. Nosiciel może pełnić dwojakie funkcje. Może być elementem wyłącznie pomocniczym, czyli przenosić jedynie obróbki. Po wykonaniu swojego zadania można go usunąć lub ukryć. W drugim przypadku może stanowić element połączenia w postaci łącznika (wkręt, śruba), okucia lub być nawet elementem konstrukcji. W tym przypadku nosiciel posiada cechy bazodanowe i podlega zestawieniom.
Zapis obiektu typu nosiciel do biblioteki elementów D-CAM 1 plik – 5 biblioteka – 1 element umożliwia wykorzystanie go w innym obiekcie, w Asystencie Konstrukcji Szkieletowych /AKS/ oraz w kombi-blokach.

Obróbki
Podstawową rolą nosiciela jest przenoszenie obróbek na element docelowy. Obróbki przypisane do nosiciela stanowią specjalną grupę oznaczone są jako typ 4. Nie wpływają one w żaden sposób na nosiciela. Ich oddziaływanie na element docelowy nie jest bezpośrednie i wymaga interwencji ze strony projektanta D-CAM 3 narzędzia – 1 kontrol – 9 przelicz.

Lista obróbek dozwolonych do przenoszenia przez nosiciela:

  • odcięcie
  • wiercenie
  • zacios
  • dowolne wycięcie
  • gniazdo

Filtr
Zakres oddziaływania obróbek nosiciela na element docelowy można ograniczyć za pomocą specjalnego filtra zawężającego działanie do określonej grupy elementów.

Filtr zastosowania obróbek

Filtrowanie następuję według następujących kryteriów:

  • typ elementu – filtr oparty na definicji typu elementów w bazie, ogranicza działanie na przykład do elementów typu płyta
  • MOS – konstrukcja – filtr oparty na przynależność elementu do określonej części konstrukcji, ogranicza działanie na przykład do elementów przynależnych do ściany
  • warstwa – filtr oparty na przynależność elementu do określonej warstwy przegrody, ogranicza działanie na przykład do elementów przypisanych do grupy -1.
  • typ belek – filtr oparty na definicji typu belek, ogranicza działanie na przykład do elementów podwalina
  • materiał – NrE – filtr oparty na definicji cech materiałowych w bazie, ogranicza działanie na przykład do elementów o materiale C24.

Comments are closed.