Kopiowanie obróbek – zastosowania nosiciela

Technologię kopiowania obróbek można wykorzystać na kilka sposobów. Najprostszą formą jest zastosowanie do przenoszenia powtarzających się wielokrotnie obróbek. W narzędziach takich jak AKS czy też kombi-bloki spełnia funkcje pomocnicze, lecz o bardziej zaawansowanym zastosowaniu.

Lokalnie w modelu
Obiekt nosiciel z obróbkami można wykorzystać lokalnie w obrębie modelu, w którym został zdefiniowany. Stosując narzędzia do kopiowania i przesuwania można powielić i umieścić nosiciela w dowolnym miejscu modelu.

Kopiowanie nosiciela

 

W celu przeniesienia obróbek z nosiciela na element docelowy należy przeliczyć obróbki na elemencie docelowym. Do tego celu służy komenda D-CAM 3 narzędzia – 1 kontrol – 9 przelicz.

Przeliczone obróbki na biorcy

Biblioteka elementów
Nosiciel może być zapisany do różnych systemowych bibliotek elementów takich jak D-CAM, konstrukcja ściany, konstrukcja stropu pod komendą 1 plik – 5 biblioteka – 1 element. W takim przypadku jego zastosowanie nie jest ograniczone do modelu. Nosiciel jest standardowym elementem biblioteki DBL. Można go stosować w różnych modelach, projektach lub nawet na różnych stanowiskach jako np. konstrukcyjne elementy systemu transportu ścian czy stropów. Po wstawieniu nosiciela do modelu należy przeliczyć obróbki na elemencie docelowym według wyżej opisanego schematu.import zawiesia transportowego stropu z bibliotekisystem transportu paneli stropowych

 

 

 

 

 

AKS (Asystent Konstrukcji Szkieletowych)
Nosiciel zapisany w bibliotece możne być wykorzystany w definicji konstrukcji ściany w systemie AKS. Pełni on najczęściej funkcję łącznika. Znajduje zastosowanie przy definicji sposobu połączenia ścian w narożnikach i trójnikach oraz w systemie posadawiana ścian i montażu stropu.

otwory techniczne w ścianie szkieletowejNosiciel jako łącznik w AKS

 

 

 

 

 

Świetnie nadaje się do wykonywania różnego rodzaju otworów pod instalacje. Przeliczenie obróbek z nosiciela na biorcę może być zautomatyzowane. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie uruchomienia asystenta AKS.

Kombi-bloki
Kombi-bloki wykorzystują również bibliotekę elementów DBL. Funkcję, które może pełnić nosiciel zależą tylko i wyłącznie od kreatywności projektanta. Przykładem może być tu chociażby wykonywanie otworów i przejść kablowych w kombi-blokach tworzących miejsca pod instalacje elektryczne. Dzięki możliwości skalowania obiektów typu nosiciel użytkownik może kontrolować wielkości obróbek poprzez wprowadzenie zmiennych w definicji kombi-bloku. To bardzo wygodna i elastyczna metoda wykorzystania technologii kopiowania obróbek.

Comments are closed.