Kopiowanie obróbek maszynowych – definicja nosiciela

Definicję nosiciela obróbek można wykonać jedynie w module D-CAM. Do tego celu potrzebne są obiekty typu: dawca i nosiciel. Wybrane obróbki są kopiowane z dawcy na nosiciela.

Obiekt dawca
Dawca to obiekt wzorcowy, z którego będą kopiowane obróbki, ich parametry oraz położenie. Powinien on zawierać obróbki w docelowym kształcie i parametrach, które będą podlegały kopiowaniu. Lista obróbek jest ograniczona.

Obiekt dawca

Obiekt Nosiciel
Lokalizacja nosiciela w stosunku do obiektu dawcy ma bardzo istotne znaczenie. Od niej zależy prawidłowy proces przenoszenia obróbek. Nosiciel na etapie przyjmowania obróbek od dawcy powinien znajdować się w charakterystycznym miejscu przenoszonych obróbek. Miejsce to będzie późniejszym punktem lokalizacyjnym obróbek na obiekcie przyjmującym je.

Dawca z nosicielem
Proces zapisu gotowego obiektu typu nosiciel do biblioteki elementów D-CAM powinien zakładać jeden ważny warunek. W celu prawidłowej jego lokalizacji przy późniejszym wstawianiu, należy go ulokować w punkcie 0,0,0 globalnego układu współrzędnych przed procesem zapisu. Ten punkt będzie w przyszłości stanowił punkt wstawienia nosiciela do modelu. Ustawienie nosiciela w innym punkcie, błędem nie jest lecz może skomplikować jego zastosowanie w AKS oraz kombi-blokach.

Obiekt biorca
Dowolny element modelu, który może zostać poddany przeliczeniu obróbek typu 5. Może on otrzymać właściwe obróbki po spełnieniu warunków:

  • w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w prawidłowej lokalizacji znajdzie się nosiciel
  • przeliczany obiekt spełnia ewentualne kryteria filowania przenoszonych obróbek

Kopiowanie obróbek dawcy
Do kopiowania obróbek z dawcy należy zastosować komendę D-CAM 3 narzędzia – 1 kontrol – 1 obróbki-element. Z listy należy wybrać jedną lub kilka obróbek, zostaną one wyróżnione niebieskim kolorem. Następnie należy wybrać przycisk „kopiuj” w prawym dolnym rogu okna. Ostatnim etapem jest wskazanie obiektu typu nosiciel.

Kopiowanie obróbek dawcy

Obróbki nosiciela
Obróbki nosiciela reprezentowane są w formie intensywnie zielonych linii. Jeśli są nie widoczne należy zmienić ustawienia 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji i zaznaczyć prezentację obróbek typ 4.

Prezentacja obróbek typ 4

Comments are closed.