Kopiowanie obróbek maszynowych – definicja nosiciela

Definicję nosiciela obróbek można wykonać jedynie w module D-CAM. Do tego celu potrzebne są obiekty typu: dawca i nosiciel. Wybrane obróbki są kopiowane z dawcy na nosiciela.

Obiekt dawca
Dawca to obiekt wzorcowy, z którego będą kopiowane obróbki, ich parametry oraz położenie. Powinien on zawierać obróbki w docelowym kształcie i parametrach, które będą podlegały kopiowaniu. Lista obróbek jest ograniczona.

Obiekt dawca

Obiekt Nosiciel
Lokalizacja nosiciela w stosunku do obiektu dawcy ma bardzo istotne znaczenie. Od niej zależy prawidłowy proces przenoszenia obróbek. Nosiciel na etapie przyjmowania obróbek od dawcy powinien znajdować się w charakterystycznym miejscu przenoszonych obróbek. Miejsce to będzie późniejszym punktem lokalizacyjnym obróbek na obiekcie przyjmującym je.

Dawca z nosicielem
Proces zapisu gotowego obiektu typu nosiciel do biblioteki elementów D-CAM powinien zakładać jeden ważny warunek. W celu prawidłowej jego lokalizacji przy późniejszym wstawianiu, należy go ulokować w punkcie 0,0,0 globalnego układu współrzędnych przed procesem zapisu. Ten punkt będzie w przyszłości stanowił punkt wstawienia nosiciela do modelu. Ustawienie nosiciela w innym punkcie, błędem nie jest lecz może skomplikować jego zastosowanie w AKS oraz kombi-blokach.

Obiekt biorca
Dowolny element modelu, który może zostać poddany przeliczeniu obróbek typu 5. Może on otrzymać właściwe obróbki po spełnieniu warunków:

  • w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w prawidłowej lokalizacji znajdzie się nosiciel
  • przeliczany obiekt spełnia ewentualne kryteria filowania przenoszonych obróbek

Kopiowanie obróbek dawcy
Do kopiowania obróbek z dawcy należy zastosować komendę D-CAM 3 narzędzia – 1 kontrol – 1 obróbki-element. Z listy należy wybrać jedną lub kilka obróbek, zostaną one wyróżnione niebieskim kolorem. Następnie należy wybrać przycisk „kopiuj”. Ostatnim etapem jest wskazanie obiektu typu nosiciel.

Kopiowanie obróbek dawcy

Obróbki nosiciela
Obróbki nosiciela reprezentowane są w formie intensywnie zielonych linii. Jeśli są nie widoczne należy zmienić ustawienia 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji i zaznaczyć prezentację obróbek typ 4.

Prezentacja obróbek typ 4

Comments are closed.