Kopiowanie obróbek

Do tej pory kopiowanie obróbek możliwe było w ramach tego samego obiektu poprzez listę obróbek i funkcję kopiuj lub między obiektami za pomocą obróbek typu 4 – (poprzez “nosiciela”)

Teraz dostępna jest nowa, graficzna funkcja do bezpośredniego kopiowania procesów w obrębie obiektu i z obiektu do obiektu – „obróbki-kopiowanie”. Funkcja jest wywoływana w module programu D-CAM poprzez 3 – 1 – 04 obróbki-kopiowanie.

Kopiowanie obróbek z elementu na element

Pierwszym krokiem po wywołaniu funkcji jest wybór obróbek do kopiowania. Wybór obróbek podlega kilku zasadom:

 • kopiowane są tylko obróbki typu 0, które podlegają parametryzacji. W celu weryfikacji typu i możliwości kopiowania obróbki można wykorzystać funkcje 3 narzędzia – 1 kontrol – 1 obróbki element lub 3 narzędzia – 1 kontrol – 2 edycja obróbki 

Kopiowanie obróbek - weryfikacja prawidłowości obóbek

 • wybór obróbek może się odbywać tylko w ramach jednego obiektu na raz
 • kopiowane obróbki zapamiętują stronę referencyjną obiektu źródłowego

Kopiowane obróbki są wybierane w sposób graficzny w przestrzeni roboczej modelu. Po wyborze pierwszej obróbki wybór kolejnych jest ograniczony jest tylko do tych znajdujących się na obiekcie, z którego pochodzi pierwsza obróbka. Dzięki temu obróbki można zaznaczać masowo z użyciem trybu wybierania obiektów: „linii L”, „przecięcie K” lub „okna N”, poligon okno (Q), poligon przecięcie (P),  bez ryzyka zaznaczenia obróbek z innych elementów.

Po zakończeniu selekcji obróbek dostępne są dwie główne metody kopiowania:

Kopiowanie obróbek - wybór trybu pracy

 • początek/koniec belki
 • punkt bazowy/docelowy:
  • graficznie lub dX/dY/dZ
  • kierunek + rozstaw
  • kierunek + podział

Korzyści z zastosowania:

 • obróbki do kopiowania można wybrać bezpośrednio, graficznie w obszarze projektowania
 • nie ma już konieczności przeszukiwania listy obróbek i parametrów każdej z nich żeby odnaleźć właściwą do kopiowania
 • Intuicyjne, bezpośrednie i graficzne wstawianie obróbek w docelowej pozycji poprzez wybór końców obiektów lub punktów wstawiania
 • całe układy i wzory obróbek można wygodnie generować za pomocą dobrze znanych i sprawdzonych funkcji dystrybucji
 • dynamiczny podgląd wyraźnie pokazuje wynik kopiowania.

Comments are closed.