Numeracja pól stropu

System identyfikacji pól stropowych podobnie jak ścian i połaci dachowych oparty jest na liczbach. Numeracja pól stropowych następuje w kolejności ich definicji: pole stropowe utworzone pierwsze otrzymuje niższy numer niż każde kolejne. Układ ten można zaburzyć funkcją podziału pól stropowych. W takim przypadku wskazana będzie ich renumeracja.

Renumeracja pól stropu

Od wersji 23 programu została dodana nowa funkcja umożliwiająca kontrolę numeracji pól stropowych. Zasada działania funkcji jest analogiczna do funkcji w module ściany, numeracja-ścian. Nowa funkcja wywoływana jest za pomocą komendy 3 edycja stropu – 04 numeracja-strop. Proces numeracji pól stropowych oparty jest na metodzie graficznej. Użytkownik wskazuje po kolei pola stropowe, a one otrzymują nowe numery wg kolejności ich wskazywania.

Numeracja pól stropu - prezentacja numeru

Numer początkowy podlega kontroli. Z poziomu definicja i edycji kondygnacji 2 – 1 kondygnacja  (moduł ściany i moduł strop) możliwe jest ustawienie numeru początkowego dla numeracji pól stropowych. Nad prawidłowością numeracji czuwa system, który nie dopuści do oznaczania pól stropów w obrębie jednej kondygnacji takim samym numerem.

Numeracja pól stropu - numer początkowy dla kondygnacji

Stały numer pola stropu

Funkcja atrybuty to możliwość nadawania dowolnych numerów dla pól stropowych. Użytkownik może przypisywać numery bez konieczności zachowania ciągłości numeracji. Numery muszą być unikalne, ale o to dba system, który nie dopuści do dubletów. Opcja jest dostępna jedynie z menu podręcznego. Aby ją zastosować, należy wyróżnić pole stropu (zbliżyć się kursorem do krawędzi pola stropu). Następnie za pomocą prawego przycisku myszy wywołujemy menu podręczne i wybieramy funkcję atrybuty. 

Numeracja pól stropu - numer stały

Nowe narzędzia w zakresie numeracji stropów umożliwiają lepszą i bardziej logiczną organizację projektu:

  • Uporządkowanie numeracji stropów po ich edycji
  • Zachowanie kolejności numeracji stropów
  • Możliwość zastosowania systemu numeracji wg klucza użytkownika.
  • Możliwość narzucenia systemu numeracji stropów wg numeru kondygnacji np PA 1 – numery od 100, PA 2 – numery od 200 (numeracja stropów – nr początkowy)

Numer pola stropu prezentacja

Numer pola stropu można przedstawić w środowisku projektowym. W tym celu należy w trybie prezentacji włączyć w zakładce kondygnacje system etykietowania stropów oraz wybrać ustawienia.

Numeracja pól stropu - prezentacja numeru - tryb prezentacji

Należy pamiętać, że etykieta pola stropu to element rysunkowy – napis i jest on umieszczony na warstwie rysunkowej strop-info. 

Numeracja pól stropu - warstwa rysunkowa z numerem pola stropu

 

Comments are closed.