Wizualizacja OpenGL

13Współczesne systemy CAD powszechnie wykorzystują możliwość wizualizacji projektowanych obiektów. Wizualizacja to forma prezentacji modelu na wielu poziomach dokładności: modele o ukrytych krawędziach, cieniowane, czy też teksturowane. Wizualizacja ułatwia projektowanie dając możliwość w pełni dostrzec i zrozumieć projektowany obiekt.

Wizualizacja w zewnętrznym oknie OpenGL

Wszystkie moduły projektowe Dietrich’s 3D wyposażone są w możliwość wizualizacji obiektu w zewnętrznym oknie. Za pomocą komendy 9 widok/przekrój  → 6 OpenGL uruchamiane jest dodatkowe, zewnętrzne okno w którym prezentowany jest wizualizowany model konstrukcji.

Wizualizacja w osobnym oknie OpenGL Dietrich's.

Wizualizacja w środowisku projektowym – opcja dodatkowa

Narzędzie D-OpenGL umożliwia wizualizację modelu bezpośrednio w przestrzeni roboczej modelu w modułach D-DACH i D-CAM. Zmiana trybu pracy z modelu krawędziowego na renderowany następuje pomocą komendy 9 widok/przekrój  → 5 OpenGL model  → 1 włącz/wyłącz.

Wizualizacja w środowisku projektowym OpenGL Dietrich's.

Wizualizacja – kontrola zakresu prezentowanych obiektów

Tryb prezentacji

Podstawową formą zarządzania i kontroli obiektami podlegającymi wizualizacji to tryb prezentacji / 1 plik  → 7 ustawienia  → 1 tryb prezentacji/. Tryb prezentacji umożliwia zarządzanie w sposób globalny, na poziomie kondygnacji i dachu lub ścian, stropu.

Aktywacja

Bardziej precyzyjny i szczegółowy wybór, nawet pojedynczych elementów możliwy jest za pomocą aktywacji elementów – komenda 8 aktywacja. Komenda 9 widok/przekrój → 6 OpenGL spowoduje wizualizację jedynie aktywnych obiektów, wszystkie inne zostaną pominięte. W przypadku D-CAM jest to jedyna forma selekcji obiektów do wizualizacji.

MOS

Aktywacja większych zbiorów elementów możliwa jest przy użyciu narzędzi z grupy MOS. Narzędzia te dostępne są w module D-CAM w zakładce 6 MOS:

  • MOS-wyniki – filtruje elementy, dla których zostały lub nie zostały wykonane pliki produkcyjne (rysunki/zestawienia/pliki maszynowe)
  • MOS-konstrukcja – filtruje elementy przynależne do zbiorów typu ściana/strop/połać kondygnacja…
  • MOS-warstwa – filtruje elementy przynależne do warstw ścian/stropów…
  • MOS-pakiet – filtruje elementy przynależne do pakietów w ramach struktur takich jak ściany/stropy/połacie
  • MOS-użytkownik – filtruje elementy przynależne do struktur powstałych przez automatyczne działanie programu (np.: system łacenia dachu/ wymiany kominowe/elementy wprowadzone przez AKS/…)
  • MOS-pomieszczenia – filtruje bryły poszczególnych pomieszczeń tworzonych w module ściana

Biblioteka OpenGL

System Dietrich’s od wersji 18.x wykorzystuje wersję 4.5 OpenGL. Poprzednie wersje korzystały z jej starszej edycji. Z tego względu mogą się pojawić problemy natury technicznej związane z niekompatybilnością sterowników kart graficznych. W takim przypadku należy zweryfikować dostępność aktualnych sterowników obsługujących bibliotekę OpenGL 4.5 lub wyższą.

OpenGL (ang. Open Graphics Library) – to specjalne narzędzie do tworzenia grafiki. Zawiera bibliotekę funkcji generujących trójwymiarowe modele z podstawowych figur. OpenGL jest rozwijany przez Khronos Group. Wiecej informacji na temat OpenGL:

 

Comments are closed.