Gniazda i szczeliny pod okucia inżynierskie

Projektowanie drewnianych konstrukcji inżynierskich wymaga zastosowanie niestandardowych okuć inżynierskich wykonanych ze stali. Projektowane są indywidualnie pod określony projekt a nawet pod określony węzeł konstrukcji. Powszechnie stosowane są rozwiązania z blachami węzłowymi zapuszczanymi w elementy konstrukcji drewnianej.
Optymalnym narzędziem do tworzenia różnego rodzaju nietypowych gniazd oraz szczelin jest obróbka dostępna w module D-CAM 3-8-4 gniazdo. Wymaga ona jednak prawidłowego jej zastosowania, jeśli planowana jest obróbka maszynowa. Wybór nieprawidłowej opcji w trakcie definicji funkcji może skutkować prawidłową prezentacją graficzną lecz problemami na etapie produkcji maszynowej

Obróbka gniazdo

Obróbka gniazdo dostępna jest w module D-CAM po wywołaniu komendy 3 narzędzia – 8 nakładki – 4 gniazdo. Okno gniazdo umożliwia definicję parametrów obróbki w zakresie geometrii oraz tolerancji w postaci szczelin.

Funkcja gniazdo

Kolejnym krok realizowany jest już w oknie graficznym na elementach konstrukcji. Użytkownik wskazuję krawędź podstawy gniazda, element który ma otrzymać gniazdo i podstawę samego
gniazda

Narzędzia do obróbki maszynowej

Ze względu na kształt oraz podejście narzędziem do realizowanej obróbki dostępne są dwa typy narzędzi: frez palcowy oraz dłutownica na centrach ciesielskich. Frez palcowy wykorzystywany jest przy większych lecz płytkich wybraniach. Standardowe średnice frezów palcowych to 20 mm i 40 mm oraz długości nie przekraczające 200 mm. Zupełnie inne parametry posiada dłutownica, świetnie nadaje się do wąskich i głębokich szczelin. Standardowa szerokość stosowanych łańcuchów to 6 – 8 mm, długość określa prowadnica i jest sprawą indywidualną. 

Frez palcowyDłutownica do szczelin

Szczelina na blachy węzłowe

Wąskie i głębokie szczeliny na blachy węzłowe zwykle wykonywane są maszynowo. Agregat dłutownicy zwykle montowany jest z boku stołu roboczego, czyli prostopadle do obrabianego elementu. Obróbka jest realizowana z boku elementu, dlatego prawidłowo zdefiniowana obróbka posiada płaszczyznę postawy gniazda z boku. Dokładnie tak jak będzie pracowało narzędzie.

Prawidłowa strona postawy szczelinyPrawidłowa definicja szczeliny

Nieprawidłowa strona postawy szczeliny

Bywają czasami sytuacji, kiedy elementy blach węzłowych nie posiadają płaszczyzn równoległych do bocznych stron elementu, w którym ma powstać szczelina.

Brak prawidłowych stron postawy gniazdaBrak prawidłowych stron postawy gniazda

W takiej sytuacji konieczne jest wstawienie elementów pomocniczych, które będą posiadały płaszczyzny spełniające warunki. Gniazdo zostanie wykonane w oparciu o krawędzie oraz płaszczyzny elementu pomocniczego. Po wykonaniu zadania element pomocniczy można usunąć.

First korrektHilfsbauteil

Gniazdo

Realizacja nawet prostych lub ukośnych gniazd musi być skorelowana z możliwościami technicznymi maszyny. Należy pamiętać o maksymalnej głębokości obrabianych gniazd ze względu na ograniczenia narzędziowe – długość robocza frezu palcowego. Innym istotnym kryterium jest ewentualna kolizja uchwytu narzędzia z obrabianym materiałem.

Prawidłowa strona postawy gniazdaPrawidłowa definicja gniazda

Nieprawidłowa strona postawy gniazda

Parametry obróbki gniazdo

Funkcja gniazdo

podstawa gniazda – płaska : opcja związana jest ze starszymi typami maszyn ciesielskich typu Hundegger P8/P10. Maszyny te wyposażone były w dwa typy agregatów nieumożliwiających wykonywanie gniazd. Wybór opcji „tak” skutkował wykonaniem płaskiego dna gniazda frezem palcowym. Z kolei wybór opcji „nie” powodował realizację gniazda dłutownicą łańcuchową. W takim przypadku podstawa gniazda była nierówna od czoła dłutownicy łańcuchowej.

narożniki gniazda – promień: opcja umożliwia kontrolę sposobu wykonania narożników gniazda. Standardowe ustawienia, czyli wartość 0,0 skutkuje zaokrągleniami narożników gniazda o promieniu równym promieniowi frezu palcowego. Aby przegłębić narożniki wystarczy wprowadzić ujemną wartość promienia frezu palcowego (na przykład -0,020 m).

szczeliny: zwiększają gabaryty gniazda umożliwiając wprowadzanie luzów montażowych.

D-MAS ustawienia postprocesora

Przed przystąpieniem do generowania plików maszynowych należy sprawdzić parametry graniczne obróbek w postprocesorze. Od tych wartości może zależeć dobór agregatów do obróbki.

Ustawienia postprocesora - obróbka szczelina

 

 

 

 

 

Comments are closed.