BIM

Struktura BIM modelu

Modele obiektów projektowane w różnego rodzaju systemach CAD oraz CAM zawierają ogromne ilości informacji. Znajdziemy w nich nie tylko trójwymiarowe dane o przestrzennym położeniu elementów konstrukcji. Są to również wszelkiego rodzaju cechy przypisane do tych elementów: rodzaj, funkcja, przynależność do części budynku, cena, producent, właściwości fizyko-mechaniczne. Koncepcja zamieszczania i przetwarzania tych wszystkich danych w modelu nosi nazwę struktury BIM (z ang. Building Information Modeling). Bezpośrednie tłumaczenie na język polski oznacza modelowanie informacji o budynku. Koncepcja ta pojawiła się już w latach 70′ XX wieku. Obiekt stworzony w pełni w technologii BIM ma wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu. Dzięki temu można przeanalizować dużo więcej informacji niż w projekcie powstałym w 2D. podstawową zaletą jest to, że projekt w 2D może być interpretowany tylko przez ludzi bazując na ich doświadczeniu, a projekt w systemie BIM wprowadza dodatkowe wsparcie w postaci różnorodnych programów/raportów ułatwiających i przyśpieszających analizę danych.
Odzwierciedleniem tego systemu w programie Dietrich’s jest między innymi podział budynku na poszczególne funkcje (ściana, strop, dach) i kondygnacje tzw. MOS. Wzajemne relacje między elementami konstrukcji – obróbki czy obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród to również zasługa zastosowania tej koncepcji.

 

Wymiana danych

wymiana danych w formacie IFC

BIM wykorzystywany jest na całym świecie przez setki producentów programów działających na różnym szczeblu realizacji inwestycji. Posiadają go zarówno programy architektoniczne typu ArchiCAD, Revit, jak i platformy stricte produkcyjne jak Dietrich’s czy obliczeniowe np. Robot. System BIM tworzony jest w oparciu o własne standardy każdej z firm. Powoduje to ogromne problemy z wymianą informacji o modelu. Jeśli taka wymiana jest możliwa zachodzi ona najczęściej tylko w obrębie informacji graficznych modelu. Pozostałe dane systemu BIM nie są kompatybilne ze sobą i najczęściej podlegają utracie podczas importu do innego środowiska. Problem ten zauważono w latach 90′ co było jedną z przyczyn powstania uniwersalnego formatu wymiany danych IFC.

 

Comments are closed.