Wycięcia i otwory techniczne w ścianach prefabrykowanych

Projektowanie prefabrykowanych ścian szkieletowych wymaga uwzględnienia wielu aspektów technicznych. Zarówno tych związanych z funkcjonalnością realizowanego obiektu jak również tych wynikających z układu konstrukcji i etapu jej montażu. Z tego względu w płytach poszycia ścian prefabrykowanych wymagane jest wykonanie wielu różnorakich wycięć spełniających rożne funkcje.

Płyta rewizyjna, „ luźna płyta ”

Prefabrykacja zamkniętych ścian szkieletowych Otwory rewizyjne do montażu ścianczęsto wymaga wykonania otworów rewizyjnych w celach montażowych np. narożniki ścian – montaż „od środka”. Optymalnym rozwiązaniem jest wstawienie pomocniczych płyt pełniących funkcję zaślepek i na tej postawie wykonania wycięć w płytach poszycia ścian.
Identyczny sposób można zastosować w przypadku wstawiania tzw „luźnych płyt”, czyli płyt nie podlegających trwałemu mocowaniu do konstrukcji ściany na etapie produkcji. Tego typu płyty stosuje się w miejscach montażu elementów sanitarnych np. umywalka, toaleta, aby ułatwić ich podłączenie, a w przypadku ewentualnej awarii mieć dostęp do przyłączy.

Wycięcia pod krokwie, płatwie

Elementy konstrukcja dachu takie jakWycięcie w płytach pod krokwie krokwie
i płatwie wystają poza obrys ścian tworząc w ten sposób okap. W sposób naturalny i niezbędny penetrują elementy poszycia płyt wewnętrznych oraz zewnętrznych. Również w tym przypadku konieczne jest wykonanie wyciec w płytach, aby przygotować miejsce dla konstrukcji dachu.

Wycięcia pod kątowniki

Montaż prefabrykowanych ścian szkieletowych Wycięcie w płycie GK pod złączne kotwiacedo płyt fundamentowych oraz stropów realizowana jest zwykle za pomocą specjalnych złączy w formie kątowników. W zależności od stosowanej technologi konstrukcji ścian, mocowane są albo bezpośrednio do słupków ściany albo pośrednio przez płyty konstrukcyjne ścian np. OSB. Płyty wykończeniowe ściany: płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe wymagają wykonania wycięcia w miejscu wstawienia złącza.

Wycięcia w panelach SIP na słupki

Technologia SIP zakłada montaż paneli SIPPanel SIP z frezowaniem pod elementy złączne za pomocą elementów złącznych w postaci słupków, podwalin i oczepów. Bezpośredni montaż następuje za pomocą łączników / gwoździe, zszywki /, które łączą zewnętrze okładziny paneli SIP (płyty konstrukcyjne np. OSB) z ze słupkami. W panelach SIP konieczne jest wybranie materiału izolacyjnego na głębokość równą połowie szerokości słupka.

Comments are closed.