Raport obliczeniowy – rozmiary rysunków i wykresów

Wszystkie raporty obliczeniowe zostały wzbogacone o rysunki wykresów sił wewnętrznych. Ten stan obowiązuje od wersji DC-Statik v22. Ze względu na skrajnie różne proporcje wymiarów obiektów obliczeniowych: słup (wąski i wysoki) i belka (niski i długi), kontrola i zarządzanie wymiarami rysunków stało się bardzo ważne.

Raport obliczeniowy - skalowanie rysunków, schematów i wykresów
Edytor szablonów raportów został wzbogacony o nową opcję skalowania schematów – maksymalny wymiar. Opcja umożliwia ustalenie maksymalnych wymiarów: szerokości i wysokości. Rysunek jest skalowany proporcjonalnie.

Edycja szablonu raportu

Istnieje kilka metod uruchomienia Edytora Szablonów. Jedną z metod jest uruchomienie Edytora Szablonów z poziomu modułu zarządzania projektami za pomocą komendy 4 programy – 3 szablony – Edytor. Następnie otwieramy szablon raportu (plik o rozszerzeniu *.DT2).

Metodą bardziej intuicyjną jest wykorzystanie DC-Statik’a. W dowolnej pozycji obliczeniowej generujemy raport obliczeniowy za pomocą komendy 1 plik – 9 raporty – 4 raport obliczeniowy. Obok nazwy szablonu raportu znajduje się ikona edycji szablonu. Po jej wyborze uruchomi się Edytor Szablonów wraz z właściwym szablonem w trybie edycji.

Raport obliczeniowy - edycja szablonu raportu

Skalowanie rysunków

W celu kontroli wymiarów i skalowania rysunków należy w drzewie struktury dokumentu wybrać sekcję tekst ciągły → raport z obliczeń → schematy. Następnie za pomocą prawego przycisku myszy wywołać menu podręczne i wybrać opcję edycja. Następnie w oknie wybrać opcję skala. Aby narzucić maksymalne wymiary rysunku należy wybrać opcję 4 – maksymalne wymiary. W oknach poniżej podać maksymalną szerokość i wysokość.

Raport obliczeniowy - edycja szablonu raportu - wymiary rysunków

Modyfikacja szablonów raportów

Ze względu na nową funkcjonalność, stare szablony raportów będą wymagały modyfikacji. Procedura opisana w artykule umożliwia aktualizację wszystkich stary szablonów raportów przez użytkownika.

Zmodyfikowane szablony raportów otrzymały standardowe ustawienia w zakresie rozmiarów:

 • małe rysunki:
  • szerokość: 120,00 mm
  • wysokość: 70,00 mm
 • duże rysunki:
  • szerokość: 170.00mm
  • wysokość: 110,00 mm
 •  

Comments are closed.