Grubość linii w modelu/rysunku

Grafika wektorowa używana w systemach CAD prezentowana jest na ekranie monitora w postaci cienkich linii, których grubość jest zawsze jednakowa niezależnie od przybliżania i oddalania rysunku w programie. Takie rozwiązanie znacznie poprawia komfort rysowania. Połączenia linii, ciągłość rysowanych poligonów jest bezsporna już na pierwszy rzut oka.

grubość linii

Domyślne ustawienia systemu Dietrich’s opierają się na prezentacji linii geometrii pomocniczej właśnie w takiej formie. Mimo to linie geometrii mają swoja grubość. Zgodnie z zasadami rysunku technicznego, różne linie powinny być prezentowane z różną grubością. Kreskowanie inaczej, osie symetrii inaczej, a miejsca przekrojów inaczej. Ten wymóg jest uwzględniony w atrybutach każdej z linii. Jednak efekt widoczny będzie dopiero na wydruku fizycznym (drukarka) lub cyfrowym (np. PDF). 

Definicja grubości linii

Grubość linii podawana jest jako wartość w jednostkach aktualnie używanych w programie. Definiuje się ją w atrybutach linii poprzez polecenie „grubość linii„:

atrybuty linii - grubość

  • jak warstwa – informacja pobierana jest z definicji warstwy
  • jak warstwa-współczynnik – informacja pobierana jest z definicji warstwy i mnożona przez współczynnik pogrubienia zawarty w ustawieniach programu (1-7-2) „współczynnik grubości – linia ciągła” – patrz kolejny rozdział
  • wartość – konkretna wartość dla danej linii podawana w aktualnie używanych jednostkach

Podgląd grubości linii

Możliwy jest podgląd rzeczywistych grubości obiektów geometrii pomocniczej (linii) jeszcze na etapie rysowania, zarówno w modelu 3D jak i w rysunkach 2D

Model konstrukcji

W module D-CAM w menu wybieramy polecenie: plik – ustawienia – parametry-globalnie (1-7-2) W oknie tym wybieramy właściwą opcję w wierszu „grubość linii-cieniutka„:

okno ustawień D-CAM

W modułach konstrukcyjnych prezentacja uzależniona jest od skali warstwy rysunkowej, do której należy

przykład:

linia o definicji gr. 1 mm na warstwie o skali 1:50 będzie prezentowana w modelu (na ekranie) jako linia gr. 50mm

Rysunki D-CAD

W programie D-CAD w menu wybieramy polecenie: plik – ustawienia – system (1-7-2) W oknie tym wybieramy właściwa opcje w wierszu „grubość linii-cieniutka„:

okno ustawień D-CAD

W programie D-CAD prezentacja skorelowana jest z wymiarami rzutni, czyli rozmiarem wirtualnej kartki papieru, na której jest narysowana.

przykład:

linia o definicji gr. 1 mm narysowana na kartce A4 będzie wydawać się grubsza niż linia tej samej grubości na kartce A3 (efekt na ekranie monitora)

Comments are closed.