Direct 2D – prezentacja graficzna

Istnieje wiele narzędzi do wyświetlania grafiki 2D, czyli linii, luków, okręgów oraz opisów i linii wymiarowych w systemie operacyjnym Windows. Rozwój systemów CAD wymaga wykorzystywania najnowszych rozwiązań technicznych, przy równoczesnym dostosowaniu do sprzętu komputerowego użytkowników. Nastąpiły bardzo istotne zmiany w zakresie wyświetlania grafiki 2D zarówno w module rysunkowym D-CAD 2D jak i w podstawowym środowisku projektowym 2D.

GDI kontra Direct2D

Direct2D to wysoko wydajne środowisko do programowania i wyświetlania grafiki 2D. Efektywność tego rozwiązania wynika z wsparcia sprzętowego kart graficznych o dużych mocach obliczeniowych.

Graphics Device Interface (GDI) to element systemu Windows. Umożliwia wyświetlania obiektów graficznych na ekranie monitora lecz nie tylko. Ze względu na swoją architekturę do pracy wykorzystuje głownie zasoby obliczeniowe procesora CPU.

Wyświetlanie grafiki 2D - Direct 2D - GDI

Direct2D to rozwiązanie bardziej wydajne i efektywne, lecz w określonych konfiguracjach sprzętu może sprawiać kłopoty. GDI działa zawsze, lecz wolniej i obciąża procesor, a nie kartę.

Środowisko projektowe 3D

System graficzny Direct2D został w pełni zaimplementowany do środowiska projektowego 3D. W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać tryb GDI lub Direct2D. Umożliwia on optymalne wykorzystanie zasobów karty graficznej do prezentacji obiektów w trybie prętowym oraz elementów rysunkowych 2D.
Generowanie obiektów graficznych jest jeszcze szybsze. Proces rotacji i przesuwania modelu następuje płynnie. Jakość prezentowanych elementów graficznych jest lepsza i bardziej wyraźna. Różnica jest zauważalna przede wszystkim przy obiektach krzywoliniowych.

Wyświetlanie grafiki 2D w środowisku projektowym 3D

Wybór trybu graficznego realizowany jest z poziomu modułu D-CAM. Komenda 1-7-2 uruchamia okno parametry globalne. Sekcja tryb prezentacji, opcja system graficzny zawiera dwie opcje:

  • Direct2D
  • GDI

Zalecanym trybem jest Direct2D. W przypadku problemów z wydajności karty graficznej należy zmienić system graficzny na GDI.

Dokumentacja rysunkowa – D-CAD 2D

Dokumentacja rysunkowa stanowi bardzo ważny element projektu. Dzięki różnym zabiegom praca w 2D stała się bardziej płynna, głównie za sprawą możliwości wyświetlania grafiki 2D w trybie Direct2D. Umożliwia on sprzętową akcelerację grafiki 2D. W zależności od karty graficznej, operacje w programie mogą być do 10 razy szybsze w porównaniu do pracy z wykorzystaniem GDI.

Wyświetlanie grafiki 2D w środowisku rysunkowym 2D

Aby to zrobić, w programie D-CAD 2D należy wybrać komendę 1-7-2 system. Opcja system graficzny zawiera dwie opcje:

  • Direct2D
  • GDI

Zalecanym trybem jest Direct2D. W przypadku problemów z wydajności karty graficznej należy zmienić system graficzny na GDI

Comments are closed.