Rzędna posadzki 0,00

Architektoniczny system opisu rzędnych stropów na przekrojach, bazuje na rzędnych warstw wykończeniowych. Przyjęte rozwiązanie jest dostosowane do wymogów użytkowych obiektów. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami, minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych wynosi 250 cm. Jest to wartość wysokość mierzona od warstw wykończeniowych posadzki do najniższych trwałych elementów konstrukcyjnych stropu.

Rzędna konstrukcji stropu 0,0

Rzędna konstrukcji stropu 0,0

Z konstrukcyjnego punktu widzenia, w/w założenia są mało przydatne. Ważniejsze są informacje o rzędnej płyty lub belki stropowej. Aby zachować wartości rzędnych z projektu architektonicznego należy zastosować następujące rozwiązanie.

Punktem wyjścia dla przypadku jest szablon profilu – Dom z poddaszem użytkowym

Rzędna kondygnacji

W celu obniżenia rzędnej posadzki z poziomu +0,135 modyfikujemy rzędną kondygnacji PA. Wartość wyjściową 0,0 zmieniamy na -0,135m. Wartość 0,135 to grubość warstw wykończeniowych stropu – płyta betonowa 18cm z zabudową 13,5cm. Metoda nie wymaga modyfikacji parametrów ani ściany, ani stropu.

Rzędna posadzki stropu 0,0

Rzędna posadzki stropu 0,0

Modyfikacja stropu i ściany

Alternatywną metodą jest modyfikacja stropu – pominięcie warstw wykończeniowych (podłoga gotowa (F) =0). Dodatkowo konieczna jest modyfikacja wysokości ściany, wydłużenie dolnej części ściany o grubość warstw wykończeniowych (DK ściany – odsunięcie (UA)). Rozwiązanie jest bardziej pracochłonne i skutkuje brakiem rzędnej stropu surowego.

 

Comments are closed.