Projekt – informacja o kliencie

Ważne

Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych RODO, wszelkie dane adresowe osób prywatnych należy zapisywać i przechowywać należną starannością.
Przechowywanie, przekazywanie, współdzielenie podlegają zasadom przetwarzania danych osobowych. Przed wykonaniem takich działań należy bezwzględnie uzyskać zgody osób zainteresowanych!

Klient – dane adresowe – nowy projekt

Dane adresowe o kliencie/inwestorze można przypisać do projektu na etapie jego zakładania w module zarządzania projektami. W polu „klient” można wpisać bezpośrednio jedynie nazwę klienta.  

Nowy projekt - definicja danych klienta

Nowy projekt – definicja danych klienta

Bardziej szczegółowe dane można podać po wybraniu ikony obok pola „klient”, pojawi się okno klient-edycja. Głównym elementem okna jest lista z klientami zapisanymi w bazie adresowej. Użytkownik może wybrać z listy właściwego klienta i za pomocą ikony kopiuj przypisać go do projektu.

Nowy projekt - definicja danych klienta z bazy adresowej

Nowy projekt – definicja danych klienta z bazy adresowej

Druga metoda polega na definicji nowego klienta za pomocą przycisku nowy klient. Na ekranie pojawi się nowe okno z formularzem danych adresowych nowego klienta. Po zakończeniu wypełniania formularza, przycisk ok akceptuje wprowadzone dane.

Nowy projekt - definicja danych klienta bezpośrednia

Nowy projekt – definicja danych klienta bezpośrednia

UWAGA: Metoda nowy klient ma charakter tymczasowy. Dane klienta są przypisane jedynie do projektu. Nie zostaną zapisane w bazie adresowej.

Projekt – edycja danych klienta

Edycja danych o kliencie/inwestorze jest możliwa jedynie z poziomu programu bazy danych! Edycja danych o kliencie jest możliwa jedynie po zapisie w bazie adresowej. W tym celu należy uruchomić program bazy danych za pomocą komendy 4 programy – 1 D-BAZA (moduł zarządzania projektami) lub 1 plik – 9 zestawienia – 1 baza danych (moduły projektowe). Następnie należy użyć komendy 2 projekty-zarządzanie – 1 projekt info. Okno projekt info w sekcji klient/architekt umożliwia trzy operacje:

Edycja danych klienta - baza danych

Edycja danych klienta – baza danych

  • zmianę klienta – można dokonać za pomocą listy poniżej przycisku edycja bazy głównej. Wybór dowolnej pozycji skutkuje zmianą klienta bezpowrotną, jeżeli nie został zapisany w bazie adresowej. Alternatywnie za pomocą przycisku edycja bazy projektu. Na ekranie pojawi się okno adresy z kategorią klient i możliwością wyboru innego klienta.
  • zapis danych o kliencie do bazy adresowej – można dokonać w przypadku definicji klienta przy zakładaniu projektu i zastosowaniu przycisku nowy klient. Dane są przypisane jedynie do projektu. Za pomocą przycisku edycja bazy głównej zostanie wywołane okno komunikatu o możliwości zapisu danych do bazy lub ich odrzuceniu.
Komunikat o zapisie danych klienta do bazy adresowej

Komunikat o zapisie danych klienta do bazy adresowej

Następnie program uruchomi okno adresy z możliwością wyboru lub edycji danych klienta.

  • edycję danych o kliencie w bazie adresowej – można dokonać dla rekordów zapisanych w bazie adresowej za pomocą przycisku edycja bazy głównej. Następnie program uruchomi okno adresy z możliwością wyboru lub edycji danych klienta.

Comments are closed.