Baza adresowa

Ważne

Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych RODO, wszelkie dane adresowe osób prywatnych należy zapisywać i przechowywać należną starannością.
Przechowywanie, przekazywanie, współdzielenie podlegają zasadom przetwarzania danych osobowych. Przed wykonaniem takich działań należy bezwzględnie uzyskać zgody osób zainteresowanych!

Baza adresowa

Baza adresowa umożliwia zapis i przechowywanie danych adresowych. Są one podzielone na kategorie:

  • adres-własny – aktualny adres właściciela licencji Dietrich’s 3D CAD/CAM. Adres jest wykorzystywany przy wydruku zestawień materiałowych i obmiarów.
  • adres-własny-inny – lista alternatywnych adresów/siedzib oddziałów firmy właściciela licencji Dietrich’s 3D CAD/CAM. Za pomocą przycisku aktualny można ustawić aktualny adres-własny.
  • klient – lista danych adresowych klientów. Ten typ danych adresowych jest przypisany do projektu. Można wprowadzić informacje o kliencie przy zakładaniu nowego projektu lub z poziomu bazy danych.
  • architekt – lista danych adresowych projektantów/architektów. Ten typ danych adresowych jest przypisany do projektu. Można wprowadzić informacje o architekcie tylko z poziomu bazy danych.
  • wykonawca – lista danych adresowych wykonawców. Ten typ danych adresowych jest wykorzystywany w wydruku zestawienia/obmiaru. Można wprowadzić informacje o wykonawcy tylko z poziomu bazy danych.
  • dostawca – lista danych adresowych dostawców materiałów: hurtowni, sklepów materiałów budowlanych. Ten typ danych adresowych jest wykorzystywany w wydruku zestawienia/obmiaru. Można wprowadzić informacje o dostawcy tylko z poziomu bazy danych.
  • producent – lista danych adresowych producentów materiałów. Brak bezpośredniego zastosowania.
  • pozostałe – lista danych adresowych dodatkowych np. podwykonawców, instalatorów, itp. Brak bezpośredniego zastosowania.

Edycja bazy adresowej

W celu edycji lub utworzenia nowego rekordu w bazie adresowej należy uruchomić program bazy danych za pomocą komendy 4 programy – 1 D-BAZA (moduł zarządzania projektami) lub 1 plik – 9 zestawienia – 1 baza danych (moduły projektowe). Następnie należy użyć komendy 4 baza-główna – 1 baza-adresowa. Okno adresy zawiera listę kategorii danych adresowych. Dodawanie nowych rekordów możliwe jest w przypadku selekcji dowolnej kategorii za wyjątkiem adres-własny. Uaktywnia się wówczas przycisk nowy.

Dietrich's 3D CAD/CAM baza adresowa: edycja i definicja nowych rekordów
Modyfikacja lub usunięcie rekordu jest możliwe dopiero po wskazaniu dowolnego adresu. Uaktywniają się pola z prawej strony z danymi adresowymi oraz przycisk usuń.
Przycisk schowek umożliwia skopiowanie danych adresowych do pamięci i wklejenie ich w edytorze tekstowym. Przycisk zapisz umożliwia zapis zmian w trakcie edycji i kontynuowanie modyfikacji. Przycisk Ok skutkuje zapisem wprowadzonych zmian oraz zamknięciem okna adresy. Wprowadzone lecz nie zapisane modyfikacje można porzucić przyciskiem anuluj.

Dane adresowe

Zakres podanych informacji adresowych jest dowolny. Nie ma wymogu uzupełnia wszystkich pól formularza. Jedynie w przypadku wykorzystania modułu oferty/zamówienia narzucone zostały minimalne wymagania. 

Comments are closed.