Profil połaci dachowej

Interfejs modułu profil

Zarządzanie prezentacją elementów modelu

 • System opisu i wymiarowania

Szablony profili

 • Zastosowanie szablonów

 • Zapis szablonów

Parametry budynku

 • Definicja i edycja kondygnacji

 • Kontrola wysokości ścian

 • Przypisanie stropów do kondygnacji i definicja rzędnej stropu

Parametry dachu

 • Wybór typ profilu połaci dachu

 • Wybór typ dachu

Parametry profilu

 • Określenie geometrii połaci dachowej: szerokość budynku, kąt nachylenia, wielkość i wysokość okapu

 • Detale profilu

Definicja parametrów krokwi

Definicja elementów wsporczych konstrukcji

 • Parametry murłaty

 • Parametry płatwi kalenicowej

 • Definicja płatwi pośrednich

Definicja elementów stężających

 • Parametry kleszczy

 • Połączenie kleszczy z płatwią pośrednią

 • Parametry połączenia kleszczy z krokwiami

Wprowadzenie okna połaciowego

Dystrybucje elementów pokrycia dachu wraz z łatami na połaci

 • Definicja systemu łacenia

 • Edycja parametrów krycia

Dostosowanie długości okapu do parametrów krycia

Wykonanie rysunku profil połaci

Comments are closed.