Obliczenia połączeń podporowych w belkach drewnianych

Prowadząc obliczenia statyczne dla belek drewnianych dokonujemy sprawdzenie SGN i SGU, po otrzymaniu wyników warto również wykonać wymiarowanie połączenia jakie będzie zastosowane w miejscu podparcia belki. W przypadku oparcia beli na górnej krawędzi elementu nośnego, sprawdzeniu podlega jedynie pole docisku belki. Więcej pracy mamy w przypadku wymiarowania połączenia gdy górne lub dolne krawędzie belek są na tej samej wysokości. 

W module do obliczeń statycznych wybierając typ obiektu węzły konstrukcji

mamy przygotowane szablony do wymiarowania połączenia w płaszczyźnie poziomej belek drewnianych

Rodzaje połączeń podporowych

Obliczeniom poddawana jest nośność połączenia, oraz sprawdzenie minimalnego przekroju belki w połączeniu.Mamy możliwość wymiarowania następujących rodzajów połączeń:

    • połączenie pół czop jaskółczy ogon,
    • połączenie nakładka,
    • połączenie czopowe,
    • połączenie za pomocą wieszaka belki,
    • połączenie belka – kształtownik stalowy,

 

Wymiarowanie połączeń według obliczeń zewnętrznych

W programie istnieją dwa sposoby wprowadzenia danych dla wymiarowania połączenia, pierwszy z nich polega na definicji przez użytkownika jakie przekroje posiadają elementy oraz jakie siły oddziałują.

Zakładka elementy połączenia pozwala na dowolną definicję przekrojów elementów oraz cech materiałowych dla elementu ciągłego – nośnego oraz dochodzącego

Zakładka obciążenia połączenia daje nam możliwość wyboru typu obciążeń charakterystycznych lub obliczeniowych oraz podania wartości obciążeń

Wymiarowanie połączeń według obliczeń DC-Statik

Drugi sposób pozwala na wykorzystanie funkcji wg obliczeń obiektu w zakładce elementy połączenia, funkcja ta usprawnia wymiarowanie wybranego połączenia. Element dochodzący otrzymuje cechy materiałowe oraz wymiary przekroju wg. przypisanego obiektu, a samo połączenie zostaje obciążone wartościami sił z wybranego obiektu obliczeniowego – zakładka obciążenia połączenia.

 

 

Comments are closed.