Elementy rysunkowe na płaszczyźnie roboczej

Płaszczyzny robocze ułatwiają i umożliwiają szybkie rysowanie elementów geometrii 2D. Technika rysowanie na płaszczyźnie roboczej w niczym nie różni się od rysowanie w D-CAD czy modułach ściana lub dach. Możliwy jest import geometrii z zewnętrznych programów w formacie DXF. Elementy rysunkowe zostają w ten sposób powiązane z płaszczyzną na której powstały.

Płaszczyzna rysunkowa

Elementy rysunkowe można tworzyć lub importować jedynie na płaszczyznę XoY, aktywnej płaszczyzny roboczej. W przypadku usunięcia płaszczyzny roboczej, program poinformuje o obecności geometrii pomocniczej. Elementy rysunkowe są powiązane bezpośrednio z płaszczyzną na której powstały. Zmiana położenia płaszczyzny w wyniku przesunięcia pociąga za sobą geometrię. Edycja płaszczyzny roboczej lub zmiana orientacji nie wpływa na położenie elementów rysunkowych.

Geometria 2D

Projektant dysponuje pełnym zastawem narzędzi (03 edycja – , 04 wartwy/grupy – ) do tworzenia geometrii pomocniczej:

 • edycja cech
 • edycja położenia – kopiowanie, przesuwanie, rotowanie,usuwanie
 • edycja wymiarów – wydłużanie/skracanie, przycinanie, dopasowanie, narożnik, itp.
 • warstwy rysunkowe
 • grupowanie elementów

oraz obiektów rysunkowych 2D (02 rysuj – , 05 wymiary – , 06 tekst – ):

 • linie, koła, łuki, polilinia
 • opis, odnośniki
 • linie wymiarowe, znaczniki wysokości
 • kreskowanie

Wybór dowolnej opcji rysunkowej automatycznie zmienia widok na prostopadły do aktywnej płaszczyzny. W ten sposób program przechodzi do płaszczyzny rysunkowej XoY.

Import geometrii 2D

Geometrię można importować na płaszczyznę roboczą. Komenda 1 plik – 04 import – 1 DWG/DXF 2D umożliwia import elementów rysunkowych z innych systemów CAD. Pełny opis działania import DWG/DXF.

UWAGA !

Geometria 2D jest bezpośrednio związana z płaszczyzną roboczą na której powstała. Usunięcie płaszczyzny roboczej będzie wiązało się z całkowitym usunięciem geometrii 2D. 

Geometria 3D

Aktywna płaszczyzna robocza ma wpływ również na definicję elementów geometrii 3D – 4 geometria. W tym procesie wykorzystywany jest lokalny układ współrzędny płaszczyzny roboczej. Do rysowania linii 4 geometria – 3 linie – 1 linie można stosować:

 • graficzne wskazywanie punktów w przestrzeni
 • tryb orto z wykorzystaniem kursorów – przyrosty dX i dY podawane są wg lokalnego układu współrzędnych. Współrzędna Z pobierana jest punktu początkowego linii
 • system współrzędnych względnych – przyrosty dX, dY, dZ podawane są wg lokalnego układu współrzędny

Geometria 3D nie jest związana z żadną z płaszczyzn roboczych, dlatego edycja lub usunięcie płaszczyzny roboczej nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

Comments are closed.