Wytyczne montażu ścian szkieletowych wg EC5

Płyty

Płyty w konstrukcji szkieletowej pełnią dwie ważne role: zamykają strukturę ściany oraz zapewniają wymaganą sztywność w kierunku osi ściany. Płyty usztywniające muszą być montowane bezpośrednio do szkieletu. Jako płyty usztywniające należy stosować płyty o określonej nośności na ścinanie, które zostały poddane badaniom w zakresie współpracy z łącznikami i dopuszczone do stosowania jako płyta usztywniająca (ETA). 

Typy płyt

Jako płyty usztywniające ściany szkieletowe dopuszcza się stosowanie płyt mineralny oraz drewnopochodnych.

Płyty mineralne:

 • Fermacell 10-25mm
 • Knauf DiamantX 12,5-18mm
 • Rigips Riduro 12,5/15mm
 • Rigips Rigidur 12,5/15mm

Płyty drewnopochodne:

 • OSB3,8-25 mm
 • OSB4 8-25 mm
 • P4 8-40 mm
 • P5 (MFP) 8-40 mm
 • KertoQ
 • Agepan DWD 12-20 mm

Wymiary płyt 
Do usztywnienia ścian można stosować płyty o standardowych wymiarach handlowych np OSB/3 125 x 250 cm; Płyta Fermacell FC10 120 x 260. Można stosować również płyty o wymiarach nietypowych, dostosowanych do wysokości ściany. 

Zalecana, minimalna grubość płyt wynika z warunku wyboczenia płyt w przęśle między słupkami (pkt 9.2.4.3.2 p7)

Minimalna zalecana grubość płyt poszycia ściany szkieletowej

bnet – odległość w świetle pomiędzy pionowymi elementami szkieletu drewnianego

t – grubość poszycia.

Układy płytowania ścian

Dozwolone są różne układy płytowania ścian:

 • pionowy
 • poziomy
Pionowy układ płytowania ścian szkieletowych Poziomy układ płytowania ścian szkieletowych

Należy w każdym z przypadków wyeliminować swobodne krawędzie płyt (pkt 10.8.1). Krawędzie płyt nie podparte przez konstrukcję szkieletu należy ze sobą połączyć np za pomocą dodatkowych łat.

Podparcie swobodnych krawędzi płyt ściany szkieletowej

Łączniki – długość

Długość łącznika to suma grubość materiału mocowanego – płyty oraz minimalna długość zakotwienia wymagana dla danego typu i średnicy łącznika.

Minimalna długość gwoździ do montażu płyt - ściana szkieletowa Minimalna długość zszywki do montażu płyt - ściana szkieletowa

Minimalna długość zakotwienia łącznika 

 • gwoździe gładkie – 8d (pkt 8.3.1.2)
 • gwoździe pierścieniowe/spiralne – 6d (pkt 8.3.1.2)
 • zszywki – 14d (pkt 8.4)
wariantobliczeniamin długość
GWOŹDZIE
płyta 12mm
gwoździe gładkie 3,0mm
12 mm + 8x3,0mm = 12 + 2436 mm
płyta 15mm
gwoździe gładkie 3,0mm
15 mm + 8x3,0mm = 15 + 2439 mm
płyta 18mm
gwoździe gładkie 3,0mm
18 mm + 8x3,0mm = 18 + 2442 mm
ZSZYWKI
płyta 12mm
zszywka 1,5mm
12 mm + 14x1,5mm = 12 + 2133 mm
płyta 15mm
zszywka 1,5mm
15 mm + 14x1,5mm = 15 + 2136 mm
płyta 18mm
zszywka 1,5mm
18 mm + 14x1,5mm = 18 + 2139 mm

Łączniki – odległość od krawędzi

Minimalna odległość łącznika od krawędzi słupka wynika z charakteru pracy, typu łącznika oraz jego średnicy. 

Minimalna odległość gwoździ od krawędzi słupka - ściana szkieletowa Minimalna odległość zszywek od krawędzi słupka - ściana szkieletowa

Minimalna odległość od boku nie obciążonego (pkt 8.3.1.2 tab 8.2) – ac4 

 • dla gwoździ – 5d
 • dla zszywek – 10d
wariantobliczeniamax średnica
GWOŹDZIE
płyta słupek 45
gwoździe gładkie
(45 mm / 4) / 52,25 mm
płyta słupek 50
gwoździe gładkie
(50 mm / 4) / 52,50 mm
płyta słupek 60
gwoździe gładkie
(60 mm / 4) / 53,00 mm
ZSZYWKI
płyta słupek 45
zszywka
(45 mm / 4) / 101,13 mm
płyta słupek 50
zszywka
(50 mm / 4) / 101,25 mm
płyta słupek 60
zszywka
(60 mm / 4) / 101,50 mm

Łączniki – rozstawy minimalne

Minimalny rozstaw łączników wynika z charakteru pracy, typu łącznika oraz jego średnicy. Do montażu płyt za pomocą gwoździ można zastosować zredukowane rozstawy łączników o współczynnik 0,85 zgodnie z pkt 8.3.1.3.

Minimalny rozstaw gwoździ dla montażu płyt - ściana szkieletowa Minimalny rozstaw zszywek dla montażu płyt - ściana szkieletowa

Minimalny rozstaw wzdłuż włókien  a1:

 • dla gwoździ o średnicy d < 5 mm – 10d/8,5d (pkt 8.3.1.2 tab 8.2 i 8.3.1.3)
 • dla gwoździ o średnicy d ≥ 5 mm – 12d/10,2d (pkt 8.3.1.2 tab 8.2 i 8.3.1.3)
 • dla zszywek ustawionych θ ≥ 30°- (10+5(cos θ)) d (pkt 8.4 tab 8.3)
 • dla zszywek ustawionych θ < 30°- (15+5(cos θ)) d (pkt 8.4 tab 8.3)
wariantobliczeniamin rozstaw
GWOŹDZIE
gwoździe 2,0mm10 x 2,0 mm/ 0,85 x 10 x 2,0 mm20/17 mm
gwoździe 2,5mm10 x 2,5 mm/ 0,85 x 10 x 2,5 mm25/21,25 mm
gwoździe 3,0mm10 x 3,0 mm/ 0,85 x 10 x 3,0 mm30/25,5 mm
ZSZYWKI
zszywki 1,0mm
kąt 30 stopni
(10 + 5 x cos 30) x1,0 mm14,3 mm
zszywki 1,5mm
kąt 30 stopni
(10 + 5 x cos 30) x1,5 mm21,5 mm
zszywki 2,0mm
kąt 30 stopni
(10 + 5 x cos 30) x2,0 mm28,6 mm

Łączniki – rozstawy maksymalne

Norma określa dwa typy ściegów gwoździowania (pkt 10.8.2):

Maksymalne rozstawy gwoździ - ściany szkieletowe

Ściegi obwodowe

 • max rozstaw gwoździe/zszywki 150 mm
 • max rozstaw wkręty 200 mm

Ściegi wewnętrzne

 • min { 2 x rozstaw ścieg obwodowy lub 300 mm}

Orientacja zszywki – nośność

Orientacja ustawienia zszywki względem włókien drewna ma istotne znaczenia na jej nośność. Za wartość graniczą przyjmuje się kąt 30 stopni (pkt 8.4):

 • kąt mniejszy niż 30 stopni – 70% nośności
 • kąt większy lub równy 30 stopni – 100% nośności

Wpływ orientacji zszywki na jej nośność - ściany szkieletowe

 

 

 

Comments are closed.